Diagnoza Stanu Studiów Doktoranckich i konsultacje dotyczące patologii na studiach


Krajowa Reprezentacja Doktorantów przedstawia dokument Diagnoza Stanu Studiów Doktoranckich. Zawarty został w nim opis problemów, z którymi borykają się doktoranci. Zachęcamy do lektury Diagnozy. Jest to wersja 1.0 dokumentu, ponieważ nie wyczerpuje on tematu – mamy nadzieję, że współpracując z doktorantami w całym kraju uda nam się sukcesywnie rozbudować poszczególne rozdziały o opisy kolejnych problemów.

Jednocześnie, na prośbę MNiSW, rozpoczynamy konsultacje środowiskowe dotyczące patologii/problemów/nieprawidłowości, z którymi spotykają się doktoranci wszelkich jednostek prowadzących studia doktoranckie. Zachęcamy do dzielenia się Waszymi problemami – zostaną one przedstawione podczas spotkania w MNiSW. Opisy patologii/problemów/nieprawidłowości prosimy przesyłać na adres konsultacje@krd.edu.pl. Na opisy czekamy do 7 grudnia 2014 r..

Zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby w treści opisu znalazły się jedynie opis sytuacji/wydarzenia/procedury etc., których doktorant jest świadkiem bez podawania konkretnych danych osób, których sprawa dotyczy.Celem bowiem tych konsultacji nie jest rozstrzygnięcie kwestii spornych – takie sprawy należy kierować na ręce Rzecznika Praw Doktoranta (rzecznik@krd.edu.pl), a przedstawienie MNiSW problemów doktorantów wraz ze skalą zjawiska. Prosimy zatem także o próbę oszacowania skali zachodzącego zjawiska (określenie, czy problem dotyczy jednej osoby, katedry, całego wydziału, uczelni, całego kraju etc.)

Zobacz posty

Dodaj komentarz