Diagnoza Stanu Studiów Doktoranckich i konsultacje dotyczące patologii na studiach


Krajowa Reprezentacja Doktorantów przedstawia dokument Diagnoza Stanu Studiów Doktoranckich. Zawarty został w nim opis problemów, z którymi borykają się doktoranci. Zachęcamy do lektury Diagnozy. Jest to wersja 1.0 dokumentu, ponieważ nie wyczerpuje on tematu – mamy nadzieję, że współpracując z doktorantami w całym kraju uda nam się sukcesywnie rozbudować poszczególne rozdziały o opisy kolejnych problemów.

Jednocześnie, na prośbę MNiSW, rozpoczynamy konsultacje środowiskowe dotyczące patologii/problemów/nieprawidłowości, z którymi spotykają się doktoranci wszelkich jednostek prowadzących studia doktoranckie. Zachęcamy do dzielenia się Waszymi problemami – zostaną one przedstawione podczas spotkania w MNiSW. Opisy patologii/problemów/nieprawidłowości prosimy przesyłać na adres konsultacje@krd.edu.pl. Na opisy czekamy do 7 grudnia 2014 r..

Zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby w treści opisu znalazły się jedynie opis sytuacji/wydarzenia/procedury etc., których doktorant jest świadkiem bez podawania konkretnych danych osób, których sprawa dotyczy.Celem bowiem tych konsultacji nie jest rozstrzygnięcie kwestii spornych – takie sprawy należy kierować na ręce Rzecznika Praw Doktoranta (rzecznik@krd.edu.pl), a przedstawienie MNiSW problemów doktorantów wraz ze skalą zjawiska. Prosimy zatem także o próbę oszacowania skali zachodzącego zjawiska (określenie, czy problem dotyczy jednej osoby, katedry, całego wydziału, uczelni, całego kraju etc.)

Zobacz posty

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *