Doktoranci zaprezentują założenia do ustawy o szkolnictwie wyższym – #DOKTORAT20

Doktoranci zaprezentują założenia do ustawy o szkolnictwie wyższym – #DOKTORAT20

W 2016r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowało, że potrzebna jest nowa ustawa, zwana ustawą 2.0 – Prawo o szkolnictwie wyższym regulująca funkcjonowanie uczelni w Polsce.

Środowisko doktoranckie zdecydowało się na przedstawienie swoich propozycji. Jest to odpowiedź na przedstawione dotychczas założenia, która uwzględnia przede wszystkim oczekiwania młodych naukowców w Polsce. Najważniejsze dla doktorantów jest w tym wypadku zapewnienie wysokiego poziomu polskiej nauce oraz stworzenie warunków do jej tworzenia.

W dniu 17 maja 2017r. o godzinie 10.30 na Politechnice Warszawskiej rozpocznie się prezentacja propozycji założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, które zostały wypracowane przez Krajową Reprezentację Doktorantów. Podczas prezentacji obecni będą przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a wśród nich Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

Program wydarzenia:

10:30 – 10:45 Inauguracja wydarzenia oraz powitanie gości

10:45 – 11:45 Przedstawienie oceny sytuacji bieżącej, celu prac i głównych założeń
środowiska doktoranckiego oraz wystąpienie Wicepremiera,  Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina

11:45 – 12:15 Przerwa kawowa

12:15 – 13:15 Dyskusja i podsumowanie wydarzenia

Zapraszamy do śledzenia naszych kanałów informacyjnych!
W trakcie wydarzenie dostępny będzie również live streaming.

https://www.facebook.com/KRDedupl/

https://twitter.com/krdedupl