Doktoranckie postulaty do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z „Doktoranckimi postulatami do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, które zostały opracowane i przyjęte przez Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów.


Ufamy, że zaproponowane przez nas rozwiązania zostaną uwzględnione w planowanej nowelizacji Ustawy 2.0 oraz wpłyną pozytywnie na sytuację doktorantów, kształcących się na polskich uczelniach.

Doktoranckie postulaty do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Zobacz posty

Dodaj komentarz