Kodeks etyki doktoranta

Drogie Koleżanki Doktorantki, Koledzy Doktoranci!

Niniejszym przedkładamy Wam projekt Zbioru zasad etycznych doktoranta (w załączniku), który jest rekomendowany przed Zarząd KRD jako wzór, który może zostać implementowany we wszystkich Uczelniach w kraju. Zachęcamy uczelniane społeczności doktorantów do uchwalenia własnego zbioru zasad etycznych, z uwzględnieniem specyfiki warunków pracy doktorantów w poszczególnych jednostkach.

Niniejsze opracowanie powstało w efekcie pracy Anny Koropczuk i Mateusza Szymury przy wsparciu Zarządu KRD oraz przedstawicieli środowiska doktoranckiego.

Załącznik:

Kodeks etyki doktoranta