Sprawozdania

Sprawozdania merytoryczne

Kwartał 1  Sprawozdanie merytoryczne dotyczące działalności Krajowej Reprezentacji Doktorantów i wydatkowanych śrdków za okres 01.01.2014 – 31.03.2014   Kwartał 2  Sprawozdanie merytoryczne dotyczące działalności Krajowej…

przeczytaj

Sprawozdania Przewodnicząca i Zarząd 2014 kwartał 3

Przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów  mgr inż. Marta Dendys – sprawozdanie III kwartał Wiceprzewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów  mgr inż. Przemysław Rumianek – sprawozdanie III kwartał   mgr Marcin…

przeczytaj

Sprawozdania Przewodnicząca i Zarząd 2014 kwartał 2

Przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów  mgr inż. Marta Dendys – sprawozdanie II kwartał Wiceprzewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów  mgr inż. Przemysław Rumianek – sprawozdanie II kwartał   mgr Marcin…

przeczytaj