Sprawozdania

Sprawozdania merytoryczne

Kwartał 1  Sprawozdanie merytoryczne dotyczące działalności Krajowej Reprezentacji Doktorantów i wydatkowanych śrdków za okres 01.01.2014 – 31.03.2014   Kwartał 2  Sprawozdanie merytoryczne dotyczące działalności Krajowej…

Continue Reading