Uchwały

Zarząd 23.11.2018

Uchwała 44 – ustalenie jednorazowego zwrotu kwoty w wysokości 20 Euro w ramach ryczałtu na transport lokalny każdemu z gości zagranicznych (przedstawicieli The European Council of…

Continue Reading

Zarząd 26.10.2018

Uchwała 43 – wykaz projektów pozytywnie zaopiniowanym przez Zespół ds. dofinansowania KRD projektów dla środowiska doktoranckiego wraz z przyznanymi kwotami      

Continue Reading

Zarząd 04.10.2018

Uchwała 37 – sposób rozliczania dojazdu uczestników wydarzenia „Doktoranckie biegi po zdrowie” w ramach projektu GO! PhD      

Continue Reading

Zarząd 28.09.2018

Uchwała 27 – likwidacja stanowiska Pełnomocnika Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. Uczelni Medycznych Uchwała 28 – likwidacja stanowiska Pełnomocnika Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. Uczelni Artystycznych Uchwała 29 – likwidacja stanowiska…

Continue Reading

Zarząd 31.08.2018

Uchwała 26 – sposób rozliczania dojazdu uczestników wydarzenia „Górski marsz z Nordic Walking” w ramach projektu GO! PhD.  

Continue Reading

Zarząd 28.08.2018

Uchwała 25 – wzór Oświadczenia dla wydarzenia „Górski marsz z Nordic Walking” w ramach projektu GO! PhD pozwalający na rozliczanie dojazdu na wyżej wymienione wydarzenie…

Continue Reading

Zarząd 17.08.2018

Uchwała 24/2018 – wzór Oświadczenia dla uczestnika wydarzenia „Górski marsz z Nordic Walking” w ramach projektu GO! PhD pozwalający na rozliczanie dojazdu na wyżej wymienione…

Continue Reading

Zarząd 24.07.2018

Uchwała 23/2018 – uchwalenie regulaminu „GO! PhD” Wydarzenia sportowo-edukacyjnego: 3 dniowy wyjazd rekreacyjny „Górski marsz z Nordic Walking”. Załącznik nr 1  

Continue Reading

Zarząd 18.07.2018

Uchwała 22/2018 – uchwalenie regulaminu „ALE!KRD” Akademii Liderów i Ekspertów Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Załącznik nr 1

Continue Reading

Zarząd 08.06.2018

Uchwała Nr 16/2018 – powołanie Zespołu ds. dobrych praktyk w szkołach doktorskich Uchwała Nr 17/2018 – powołanie Zespołu ds. Konkursów PRODOK i PROPAN Uchwała Nr…

Continue Reading

Zarząd 18.04.2018

Uchwała 12a/2018 Regulamin prac Zarządu KRD w zakresie trybu obsadzania niektórych stanowisk, organów i funkcji oraz wybierania członków organów kolegialnych z dnia 18 kwietnia 2018 roku.…

Continue Reading

Zarząd 09.03.2018

Uchwała 12/2018 Wyrażenie poparcia dla projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 22 stycznia 2018 r

Continue Reading

Zarząd 07.02.2018

Uchwała 5/2018 Upoważnienie dla  Przewodniczącego Komisji Prawnej KRD do do reprezentowania Krajowej Reprezentacji Doktorantów przed sądami administracyjnymi w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Continue Reading

Zarząd 30.01.2018

Uchwała 4/2018 Udział KRD we wszystkich postępowaniach administracyjnych prowadzonych w ramach VII edycji konkursu „Diamentowy Grant”

Continue Reading

Zarząd 13.01.2018

Uchwała 2/2018 Przystąpienie do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Uchwała 3/2018 Wybór Sekretarza Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Continue Reading

Zarząd 30.11.2017

Uchwała Nr 33/2017     Udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Krajowej Reprezentacji Doktorantów przed sądami administracyjnymi w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Continue Reading

Zarząd 20.11.2017

Uchwała 31/2017     Przyjęcie stanowiska KRD do projektu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce Załącznik nr 1 do Uchwały 31/2017 Załącznik nr 2…

Continue Reading

Zarząd 19.11.2017

Uchwała 30/2017 Powołanie przedstawicieli doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2018-2019

Continue Reading

Zarząd 01.10.2017

Uchwała 26/2017   Powołanie przedstawiciela Krajowej Reprezentacji Doktorantów w Radzie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Continue Reading

Zarząd 18.09.2017

Uchwała 24/2017     Przyjęcie Regulaminu Konkursu PRODOK Załącznik do Uchwały 24/2017     Regulamin Konkursu PRODOK Uchwała 25/2017     Przyjęcie Regulaminu Konkursu POPAN…

Continue Reading

Zarząd 02.06.2017

Uchwała 17/2017    Powołanie członka Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta Uchwała 18/2017    Powołanie członka Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta Uchwała 19/2017    Powołanie członka Zespołu Prawnego Rzecznika Praw…

Continue Reading

Zarząd 11.04.2017

Uchwała 13/2017     Powołanie Wiceprzewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów Uchwała 14/2017     Powołanie Członka Komisji ds. Public Relations Uchwała 15/2017     Powołanie Członka Komisji ds. Public…

Continue Reading

Zarząd 15.03.2017

Uchwała 9/2017     Powołanie Pełnomocnika ds. Uczelni Artystycznych Uchwała 10/2017     Powołanie Pełnomocnika ds. Uczelni Medycznych Uchwała 11/2017     Powołanie Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnością…

Continue Reading

Zarząd 27.01.2017

Uchwała 1/2017     Regulamin Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów Załącznik do Uchwały 1/2017     Regulamin Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktoranatów Uchwała 2/2017    Powołanie Sekretarza Krajowej Reprezentacji Doktorantów…

Continue Reading

Zarząd 27.12.2016r.

Uchwała 19/2016 Uzupełnienie członków Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta Uchwała 20/2016 Uzupełnienie członków Komisji ds. Public Relations Uchwała 21/2016 Uzupełnienie członków Komisji ds. Badań Społecznych i Opinii Uchwała…

Continue Reading

III Zarząd 24-25 kwietnia 2015 – Opole

 Uchwała 25/2015  Uchwała 26/2015  Uchwała 27/2015  Uchwała 28/2015  Uchwała 29/2015  Uchwała 30/2015  Uchwała 31/2015  Uchwała 32/2015  Uchwała 33/2015  Uchwała 34/2015  Uchwała 35/2015  Uchwała 36/2015  Uchwała…

Continue Reading

Zarząd Niedzica 25 stycznia 2014

 Uchwala_1_2014  Uchwala_2_2014  Uchwala_3_2014  Uchwala_4_2014  Uchwala_5_2014  Uchwala_6_2014  Uchwala_7_2014  Uchwala_8_2014  Uchwala_9_2014  Uchwala_10_2014  Uchwala_11_2014  Uchwala_12_2014  Uchwala_13_2014  Uchwala_14_2014  Uchwala_15_2014  Uchwala_16_2014  Uchwala_17_2014

Continue Reading

Uchwała nr 2/2021 Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 2/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 (1.01.2020r.-31.12.2020r.) Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 39/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 39/2021 w sprawie powołania mgr inż. Sebastiana Chrzanowskiego na Przewodniczącego Zespołu ds. Eurodoc KRD

Uchwała nr 38/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 38/2021 w sprawie powołania mgr Katarzyny Fedejko na członkinię Zespołu ds. aktywności fizycznej i sportu KRD

Uchwała nr 37/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 37/2021 w sprawie powołania Zespołu ds. aktywności fizycznej i sportu KRD

Uchwała nr 36/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 36/2021 w sprawie zakończenia konkursu na Pełnomocnika Zarządu KRD ds. sportu akademickiego

Uchwała nr 35/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 35/2021 w sprawie powołania mgr Magdaleny Maciejewskiej na członkinię Zespołu Pełnomocnika Zarządu KRD ds. popularyzacji nauki

Uchwała nr 34/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 34/2021 w sprawie powołania mgr inż. Pawła Jagody na członka Zespołu Pełnomocnika Zarządu KRD ds. popularyzacji nauki

Uchwała nr 33/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 33/2021 w sprawie powołania mgr Damiana Fiołka na członka Zespołu Pełnomocnika Zarządu KRD ds. popularyzacji nauki

Uchwała nr 32/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 32/2021 w sprawie powołania mgr inż. Kamila Trzebuniaka na członka Zespołu Pełnomocnika Zarządu KRD ds. popularyzacji nauki

Uchwała nr 31/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 31/2021 w sprawie powołania mgr Anny Długajczyk na członkinię Zespołu Pełnomocnika Zarządu KRD ds. popularyzacji nauki

Uchwała nr 30/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 30/2021 w sprawie powołania Pełnomocnika Zarządu KRD ds. IT

Uchwała nr 29/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 29/2021 w sprawie powołania mgr Moniki Raczyńskiej na członkinię Komisji Prawnej KRD

Uchwała nr 28/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 28/2021 w sprawie powołania mgr Michała Lewandowskiego na członka Komisji Prawnej KRD

Uchwała nr 27/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 27/2021 w sprawie powołania mgr Weroniki Sołkiewicz na członkinię Komisji Prawnej KRD

Uchwała nr 26/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 26/2021 w sprawie powołania mgr Cezarego Łukasza Golędzinowskiego na członka Komisji Prawnej KRD

Uchwała nr 25/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 25/2021 w sprawie powołania Pełnomocnika Zarządu KRD ds. współpracy międzynarodowej oraz objęcia tej funkcji przez mgr Aleksandrę Ćwik

Uchwała nr 24/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 24/2021 w sprawie powołania Pełnomocnika Zarządu KRD ds. Polskiej Akademii Nauk oraz objęcia tej funkcji przez mgr Joannę Plewko

Uchwała nr 23/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 23/2021 w sprawie powołania Pełnomocnika Zarządu KRD ds. popularyzacji nauki oraz objęcia tej funkcji przez mgr inż. Cezarego Odrzygóźdź

Uchwała nr 22/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 22/2021 w sprawie powołania mgr Wojciecha Kiełbasińskiego na Rzecznika Praw Doktoranta

Uchwała nr 21/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 21/2021 w sprawie powołania mgr Moniki Raczyńskiej na członkinię Zespołu ds. Eurodoc KRD

Uchwała nr 20/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 20/2021 w sprawie powołania mgr Jakuba Wołyńca na członka Zespołu ds. Eurodoc KRD

Uchwała nr 19/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 19/2021 w sprawie powołania mgr Adriany Kuligowskiej na Przewodniczącą Komisji Prawnej KRD

Uchwała nr 18/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 18/2021 w sprawie powołania mgr Patrycji Uram na Przewodniczącą Komisji ds. Public Relations KRD

Uchwała nr 17/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 17/2021 w sprawie powołania lek. wet. Gustawa Szafrańca na członka Komisji ds. Public Relations KR

Uchwała nr 16/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 16/2021 w sprawie powołania mgr inż. Dominiki Malarczyk na członkinię Komisji ds. Public Relations KRD

Uchwała nr 15/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 15/2021 w sprawie powołania mgr inż. Edyty Mazur na członkinię Komisji ds. Public Relations KRD

Uchwała nr 14/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 14/2021 w sprawie powołania mgr Marii Plucińskiej na członkinię Zespołu ds. Eurodoc KRD

Uchwała nr 13/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 13/2021 w sprawie powołania mgr inż. Piotra Jachimowicza na członka Zespołu ds. Eurodoc KRD

Uchwała nr 12/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 12/2021 w sprawie zatwierdzenia preliminarza KRD w kadencji 2021

Uchwała nr 11/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 11/2021  z dnia 2 stycznia 2021 roku w sprawie Konkursu na Pełnomocnika KRD ds. współpracy międzynarodowej
Załącznik do Uchwały nr 11/2021 – Konkurs na Pełnomocnika KRD ds. współpracy międzynarodowej

Uchwała nr 10/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 10/2021  z dnia 2 stycznia 2021 roku w sprawie Konkursu na Pełnomocnika KRD ds. PAN
Załącznik do Uchwały nr 10/2021 – Konkurs na Pełnomocnika KRD ds. PAN


Uchwała nr 9/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 9/2021  z dnia 2 stycznia 2021 roku w sprawie Konkursu na Pełnomocnika KRD ds. popularyzacji nauki
Załącznik do Uchwały nr 9/2021 – Konkurs na Pełnomocnika KRD ds. popularyzacji nauki


Uchwała nr 8/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 8/2021  z dnia 2 stycznia 2021 roku w sprawie Konkursu na Pełnomocnika KRD ds. sportu akademickiego
Załącznik do Uchwały nr 8/2021 – Konkurs na Pełnomonicka KRD ds. sportu akademickiego


Uchwała nr 7/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 7/2021  z dnia 2 stycznia 2021 roku w sprawie konkursu na Pełnomocnika KRD ds. IT
Załącznik do Uchwały nr 7/2021 – Konkurs na Pełnomocnika KRD ds. IT


Uchwała nr 6/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 6/2021  z dnia 2 stycznia 2021 roku w sprawie Konkursu na Rzecznika Praw Doktoranta
Załącznik do Uchwały nr 6/2021 – Konkurs na Rzecznika Praw Doktoranta


Uchwała nr 5/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 5/2021  z dnia 2 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pawłowi Sobotko


Uchwała nr 4/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 4/2021  z dnia 2 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Prac Zarządu KRD
Załącznik do Uchwały nr 4/2021 – Regulamin Pracy Zarządu KRD


Uchwała nr 3/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 3/2021  z dnia 2 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów


Uchwała nr 2/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 2/2021  z dnia 2 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Wiceprzewodniczącej Krajowej Reprezentacji Doktorantów


Uchwała nr 1/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 1/2021  z dnia 2 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Sekretarza Krajowej Reprezentacji Doktorantów