Uchwały

Uchwała Nr 1/2023 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącej Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała Nr 2/2023 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie powołania Sekretarza Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała Nr 3/2023 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie uchwalenia Regulaminu Prac Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w przedmiocie trybu podejmowania uchwał, obsadzania niektórych stanowisk, organów i funkcji oraz wybierania członków organów kolegialnych

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3 w sprawie uchwalenia Regulaminu Prac Zarządu KRD w zakresie trybu obsadzania niektórych stanowisk, organów i funkcji oraz wybierania członków organów kolegialnych

Uchwała Nr 4-2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na przedstawiciela doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uchwała Nr 5/2022 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie uchwalenia Procedury delegowania i ustalania wysokości należności przysługujących w Krajowej Reprezentacji Doktorantów z tytułu podróży służbowych na kadencję 2023

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2023 w sprawie uchwalenia Procedury delegowania i ustalania wysokości należności przysługujących w KRD z tytułu podróży służbowych na kadencję 2023

Uchwała Nr 6/2023 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie powołania II Zastępcy Rzecznika

Uchwała Nr 7/2023 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie zatwierdzenia preliminarza

Uchwała Nr 8/2023 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie odwołania komisji i zespołów roboczych powołanych przed 2023 r.

Uchwała Nr 9/2023 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie powołania pełnomocników Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w kadencji 2023

Uchwała Nr 10/2023 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie odwołania Dominika Delczyka z Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta KRD

Uchwała Nr 11/2023 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie uchylenia Regulaminu Przyznawania Patronatu Honorowego Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała Nr 12/2023 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 lutego 2023 r.

Uchwała Nr 13/2023 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie powołania członków Rady Doradczej

Uchwała Nr 14/2023 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie powołania członków Biura Prawnego KRD – Zespołu RPD

Uchwała Nr 15/2023 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie powołania członków Biura Prawnego KRD – Komisji Prawnej KRD

Uchwała Nr 16/2023 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie powołania delegatów do organizacji Eurodoc

Uchwała Nr 17/2023 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie zatwierdzenia preliminarza

Uchwała Nr 18/2023 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie powołania Zespołu ds. Zdrowia Doktorantów i jego członków

Uchwała Nr 19/2023 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie powołani Zespołu ds. Popularyzacji Nauki i jego członków

Uchwała Nr 20/2023 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie powołania Zespołu ds. Organizacji Wydarzeń i jego członków

Uchwała Nr 21/2023 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie powołania Zespołu ds. Komunikacji i jego członków

Uchwała Nr 22/2023 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie powołania Zespołu ds. Promocji i jego członków

Uchwała Nr 23/2023 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie powołania Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej i jego członków

Uchwała Nr 24/2023 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie powołania członka Biura Prawnego – Komisji Prawnej

Uchwała Nr 25/2023 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie powołania przedstawiciela KRD w Zespole doradczym ds. mikropoświadczeń w obszarze szkolnictwa wyższego

Uchwała Nr 26/2023 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie wyznaczenia przedstawiciela KRD do Rady NAWA

Uchwała Nr 27/2023 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie udzielenia pełnomocnictwa r.pr. Wojciechowi Kiełbasińskiemu

Uchwała Nr 28/2023 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie powołania Zespołu ds. oferty NCN

Uchwała Nr 29/2023 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie przyjęcia Zasad postępowania Krajowej Reprezentacji Doktorantów w zakresie rozwiązywania wewnętrznych sytuacji spornych lub konfliktowych

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 29/2023 w sprawie przyjęcia Zasad postępowania Krajowej Reprezentacji Doktorantów w zakresie rozwiązywania wewnętrznych sytuacji spornych lub konfliktowych

Uchwała Nr 30/2023 Zespół ds. promocji KRD

Uchwała Nr 31-2023 Zespół ds. organizacji wydarzeń

Uchwała Nr 65/2022 w sprawie odwołania Zuzanny Buszman, Luizy Jedlińskiej, Mateusza Derdaka, Katarzyny Skalskiej, Jakuba Krawczyka, Piotra Olechowskiego, Justyny Gumulak oraz Witolda Pawelskiego z Zespołu Rzecznika Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała Nr 65/2022 w sprawie odwołania Zuzanny Buszman, Luizy Jedlińskiej, Mateusza Derdaka, Katarzyny Skalskiej, Jakuba Krawczyka, Piotra Olechowskiego, Justyny Gumulak oraz Witolda Pawelskiego z Zespołu…

Zobacz więcej

Uchwała Nr 12/2022 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Prac Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w zakresie trybu obsadzania niektórych stanowisk, organów i funkcji oraz wybierania członków organów kolegialnych

Uchwała Nr 12/2022  Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów  z dnia 10 stycznia 2022 r.  w sprawie uchwalenia Regulaminu Prac Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w zakresie trybu…

Zobacz więcej

Uchwała nr 84/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 84/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie powołania przedstawicieli Krajowej Reprezentacji Doktorantów do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uchwała nr 82/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała Nr 82/ 2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie odwołania członka Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 81/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała Nr 81/ 2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie odwołania członka Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 80/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 80/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów Uchwała Nr 80/ 2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie powołania członka Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 79/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała Nr 79/ 2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie powołania członka Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 78/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała Nr 78/ 2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie powołania członkini Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 77/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 22 listopada 2021 r. uchylająca uchwałę Nr 76/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie powołania członków Prezydium XVIII Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała Nr 77/ 2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 22 listopada 2021 r. uchylająca uchwałę Nr 76/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 18 listopada 2021 r.  w sprawie powołania członków Prezydium XVIII Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 76/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie powołania członków Prezydium XVIII Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała Nr 76/ 2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie powołania członków Prezydium XVIII Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 2/2021 Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 2/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 (1.01.2020r.-31.12.2020r.) Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 75/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 75/2021 w sprawie powołania Adrianny Czarneckiej na przedstawicielkę KRD w Nawa

Uchwała nr 74/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 74/2021 w sprawie powołania Przewodniczącej Zespołu Rzecznika Praw Doktoranta

Uchwała nr 73/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 73/2021 w sprawie odwołania mgr Urszuli Wójcik z członkostwa w Zespole Rzecznika Praw Doktoranta

Uchwała nr 72/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 72/2021 w sprawie powołania mgr Zuzanny Buszman na członkinię Zespołu Rzecznika Praw Doktoranta

Uchwała nr 71/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 71/2021 w sprawie odwołania mgr Aleksandry Ćwik z funkcji Pełnomocnika Zarżadu KRD ds. współpracy międzynarodowej

Uchwała nr 70/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 70/2021 w sprawie powołania członków Zespołu Rzecznika Praw Doktoranta

Uchwała nr 69/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 69/2021 w sprawie powołania członków Zespołu Pełnomocnika Zarządu KRD ds. popularyzacji nauki

Uchwała nr 68/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 68/2021 w sprawie odwołania mgr Damiana Fiołka z członkostwa w Zespole Pełnomocnika Zarządu KRD ds. popularyzacji nauki

Uchwała nr 67/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 67/2021 w sprawie odwołania mgr Anny Długajczyk z członkostwa w Zespole Pełnomocnika Zarządu KRD ds. popularyzacji nauki

Uchwała nr 66/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 66/2021 w sprawie powołania mgr Marcina Wiorka na członka Komisji ds. Public Relations KRD

Uchwała nr 65/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 65/2021 w sprawie uzupełnienia Kapituły Konkursu PRODOK 2021

Uchwała nr 64/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 64/2021 w sprawie powołania mgr Michała Giszczyńskiego na Przewodniczącego Komisji Statutowej KRD

Uchwała nr 63/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 63/2021 w sprawie powołania Komisji Statutowej KRD

Uchwała nr 62/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 62/2021 w sprawie powołania mgr Matyldy Wacławskiej na członkinię Komisji ds. Public Relations KRD

Uchwała nr 61/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 61/2021 w sprawie powołania mgr Eweliny Milart na członkinię Komisji ds. Public Relations KRD

Uchwała nr 60/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 60/2021 w sprawie powołania Kapituły Konkursu PRODOK 2021

Uchwała nr 59/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 59/2021 w sprawie powołania mgr inż. Róży Dzierżak na członkinię Rady Doradczej KRD

Uchwała nr 58/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 58/2021 w sprawie powołania mgr Łukasza Lisa na członka Rady Doradczej KRD

Uchwała nr 57/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 57/2021 w sprawie powołania mgr Gracjany Woźniak na członkinię Rady Doradczej KRD

Uchwała nr 56/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 56/2021 w sprawie powołania mgr Michała Goszczyńskiego na członka Rady Doradczej KRD

Uchwała nr 55/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 55/2021 w sprawie powołania mgr inż. Bartłomieja Skowronka na członka Rady Doradczej KRD

Uchwała nr 54/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 54/2021 w sprawie powołania mgr Eweliny Sobecko na członkinię Rady Doradczej KRD

Uchwała nr 53/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 53/2021 w sprawie powołania mgr Klaudii Proniewskiej na członkinię Rady Doradczej KRD

Uchwała nr 52/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 52/2021 w sprawie powołania mgr Katarzyny Łyp-Wrońskiej na członkinię Rady Doradczej KRD

Uchwała nr 51/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 51/2021 w sprawie powołania mgr Marcina Styrny na członka Rady Doradczej KRD

Uchwała nr 50/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 50/2021 w sprawie powołania mgr Tomasza Tokarskiego na członka Rady Doradczej KRD

Uchwała nr 49/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 49/2021 w sprawie powołania mgr lic. Igora Kilanowskiego na członka Rady Doradczej KRD

Uchwała nr 48/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 48/2021 w sprawie powołania mgr Angeli Andrzejewskiej na członkinię Rady Doradczej KRD

Uchwała nr 47/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 47/2021 w sprawie powołania mgr Łucji Zielińskiej-Tomczak na członkinię Rady Doradczej KRD

Uchwała nr 46/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 46/2021 w sprawie powołania mgr inż. Edyty Mazur na Wiceprzewodniczącą Komisji ds. Public Relations KRD

Uchwała nr 45/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 45/2021 w sprawie powołania mgr inż. Dominiki Malarczyk na Wiceprzewodniczącą Komisji ds. Public Relations KRD.pdf

Uchwała nr 44/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 44/2021 w sprawie powołania Sebastiana Bańkowskiego na członka Zespołu ds. aktywności fizycznej i sportu KRD

Uchwała nr 43/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 43/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wojciechowi Kiełbasińskiemu

Uchwała nr 42/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 42/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania patronatu honorowego KRD

Uchwała nr 41/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 41/2021 w sprawie powołania mgr Jagody Szafrańskiej na członka Komisji ds. Public Relations KRD

Uchwała nr 40/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 40/2021 w sprawie powołania mgr Kingi Krukowskiej na członka Komisji ds. Public Relations KRS

Uchwała nr 39/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 39/2021 w sprawie powołania mgr inż. Sebastiana Chrzanowskiego na Przewodniczącego Zespołu ds. Eurodoc KRD

Uchwała nr 38/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 38/2021 w sprawie powołania mgr Katarzyny Fedejko na członkinię Zespołu ds. aktywności fizycznej i sportu KRD

Uchwała nr 37/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 37/2021 w sprawie powołania Zespołu ds. aktywności fizycznej i sportu KRD

Uchwała nr 36/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 36/2021 w sprawie zakończenia konkursu na Pełnomocnika Zarządu KRD ds. sportu akademickiego

Uchwała nr 35/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 35/2021 w sprawie powołania mgr Magdaleny Maciejewskiej na członkinię Zespołu Pełnomocnika Zarządu KRD ds. popularyzacji nauki

Uchwała nr 34/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 34/2021 w sprawie powołania mgr inż. Pawła Jagody na członka Zespołu Pełnomocnika Zarządu KRD ds. popularyzacji nauki

Uchwała nr 33/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 33/2021 w sprawie powołania mgr Damiana Fiołka na członka Zespołu Pełnomocnika Zarządu KRD ds. popularyzacji nauki

Uchwała nr 32/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 32/2021 w sprawie powołania mgr inż. Kamila Trzebuniaka na członka Zespołu Pełnomocnika Zarządu KRD ds. popularyzacji nauki

Uchwała nr 31/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 31/2021 w sprawie powołania mgr Anny Długajczyk na członkinię Zespołu Pełnomocnika Zarządu KRD ds. popularyzacji nauki

Uchwała nr 30/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 30/2021 w sprawie powołania Pełnomocnika Zarządu KRD ds. IT

Uchwała nr 29/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 29/2021 w sprawie powołania mgr Moniki Raczyńskiej na członkinię Komisji Prawnej KRD

Uchwała nr 28/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 28/2021 w sprawie powołania mgr Michała Lewandowskiego na członka Komisji Prawnej KRD

Uchwała nr 27/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 27/2021 w sprawie powołania mgr Weroniki Sołkiewicz na członkinię Komisji Prawnej KRD

Uchwała nr 26/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 26/2021 w sprawie powołania mgr Cezarego Łukasza Golędzinowskiego na członka Komisji Prawnej KRD

Uchwała nr 25/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 25/2021 w sprawie powołania Pełnomocnika Zarządu KRD ds. współpracy międzynarodowej oraz objęcia tej funkcji przez mgr Aleksandrę Ćwik

Uchwała nr 24/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 24/2021 w sprawie powołania Pełnomocnika Zarządu KRD ds. Polskiej Akademii Nauk oraz objęcia tej funkcji przez mgr Joannę Plewko

Uchwała nr 23/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 23/2021 w sprawie powołania Pełnomocnika Zarządu KRD ds. popularyzacji nauki oraz objęcia tej funkcji przez mgr inż. Cezarego Odrzygóźdź

Uchwała nr 22/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 22/2021 w sprawie powołania mgr Wojciecha Kiełbasińskiego na Rzecznika Praw Doktoranta

Uchwała nr 21/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 21/2021 w sprawie powołania mgr Moniki Raczyńskiej na członkinię Zespołu ds. Eurodoc KRD

Uchwała nr 20/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 20/2021 w sprawie powołania mgr Jakuba Wołyńca na członka Zespołu ds. Eurodoc KRD

Uchwała nr 19/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 19/2021 w sprawie powołania mgr Adriany Kuligowskiej na Przewodniczącą Komisji Prawnej KRD

Uchwała nr 18/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 18/2021 w sprawie powołania mgr Patrycji Uram na Przewodniczącą Komisji ds. Public Relations KRD

Uchwała nr 17/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 17/2021 w sprawie powołania lek. wet. Gustawa Szafrańca na członka Komisji ds. Public Relations KR

Uchwała nr 16/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 16/2021 w sprawie powołania mgr inż. Dominiki Malarczyk na członkinię Komisji ds. Public Relations KRD

Uchwała nr 15/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 15/2021 w sprawie powołania mgr inż. Edyty Mazur na członkinię Komisji ds. Public Relations KRD

Uchwała nr 14/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 14/2021 w sprawie powołania mgr Marii Plucińskiej na członkinię Zespołu ds. Eurodoc KRD

Uchwała nr 13/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 13/2021 w sprawie powołania mgr inż. Piotra Jachimowicza na członka Zespołu ds. Eurodoc KRD

Uchwała nr 12/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 12/2021 w sprawie zatwierdzenia preliminarza KRD w kadencji 2021

Uchwała nr 11/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 11/2021  z dnia 2 stycznia 2021 roku w sprawie Konkursu na Pełnomocnika KRD ds. współpracy międzynarodowej
Załącznik do Uchwały nr 11/2021 – Konkurs na Pełnomocnika KRD ds. współpracy międzynarodowej

Uchwała nr 10/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 10/2021  z dnia 2 stycznia 2021 roku w sprawie Konkursu na Pełnomocnika KRD ds. PAN
Załącznik do Uchwały nr 10/2021 – Konkurs na Pełnomocnika KRD ds. PAN


Uchwała nr 9/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 9/2021  z dnia 2 stycznia 2021 roku w sprawie Konkursu na Pełnomocnika KRD ds. popularyzacji nauki
Załącznik do Uchwały nr 9/2021 – Konkurs na Pełnomocnika KRD ds. popularyzacji nauki


Uchwała nr 8/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 8/2021  z dnia 2 stycznia 2021 roku w sprawie Konkursu na Pełnomocnika KRD ds. sportu akademickiego
Załącznik do Uchwały nr 8/2021 – Konkurs na Pełnomonicka KRD ds. sportu akademickiego


Uchwała nr 7/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 7/2021  z dnia 2 stycznia 2021 roku w sprawie konkursu na Pełnomocnika KRD ds. IT
Załącznik do Uchwały nr 7/2021 – Konkurs na Pełnomocnika KRD ds. IT


Uchwała nr 6/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 6/2021  z dnia 2 stycznia 2021 roku w sprawie Konkursu na Rzecznika Praw Doktoranta
Załącznik do Uchwały nr 6/2021 – Konkurs na Rzecznika Praw Doktoranta


Uchwała nr 5/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 5/2021  z dnia 2 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pawłowi Sobotko


Uchwała nr 4/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 4/2021  z dnia 2 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Prac Zarządu KRD
Załącznik do Uchwały nr 4/2021 – Regulamin Pracy Zarządu KRD


Uchwała nr 3/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 3/2021  z dnia 2 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów


Uchwała nr 2/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 2/2021  z dnia 2 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Wiceprzewodniczącej Krajowej Reprezentacji Doktorantów


Uchwała nr 1/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała nr 1/2021  z dnia 2 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Sekretarza Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Zarząd 23.11.2018

Uchwała 44 – ustalenie jednorazowego zwrotu kwoty w wysokości 20 Euro w ramach ryczałtu na transport lokalny każdemu z gości zagranicznych (przedstawicieli The European Council of…

Continue Reading

Zarząd 26.10.2018

Uchwała 43 – wykaz projektów pozytywnie zaopiniowanym przez Zespół ds. dofinansowania KRD projektów dla środowiska doktoranckiego wraz z przyznanymi kwotami      

Continue Reading

Zarząd 04.10.2018

Uchwała 37 – sposób rozliczania dojazdu uczestników wydarzenia „Doktoranckie biegi po zdrowie” w ramach projektu GO! PhD      

Continue Reading

Zarząd 28.09.2018

Uchwała 27 – likwidacja stanowiska Pełnomocnika Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. Uczelni Medycznych Uchwała 28 – likwidacja stanowiska Pełnomocnika Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. Uczelni Artystycznych Uchwała 29 – likwidacja stanowiska…

Continue Reading

Zarząd 31.08.2018

Uchwała 26 – sposób rozliczania dojazdu uczestników wydarzenia „Górski marsz z Nordic Walking” w ramach projektu GO! PhD.  

Continue Reading

Zarząd 28.08.2018

Uchwała 25 – wzór Oświadczenia dla wydarzenia „Górski marsz z Nordic Walking” w ramach projektu GO! PhD pozwalający na rozliczanie dojazdu na wyżej wymienione wydarzenie…

Continue Reading

Zarząd 17.08.2018

Uchwała 24/2018 – wzór Oświadczenia dla uczestnika wydarzenia „Górski marsz z Nordic Walking” w ramach projektu GO! PhD pozwalający na rozliczanie dojazdu na wyżej wymienione…

Continue Reading

Zarząd 24.07.2018

Uchwała 23/2018 – uchwalenie regulaminu „GO! PhD” Wydarzenia sportowo-edukacyjnego: 3 dniowy wyjazd rekreacyjny „Górski marsz z Nordic Walking”. Załącznik nr 1  

Continue Reading

Zarząd 18.07.2018

Uchwała 22/2018 – uchwalenie regulaminu „ALE!KRD” Akademii Liderów i Ekspertów Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Załącznik nr 1

Continue Reading

Zarząd 08.06.2018

Uchwała Nr 16/2018 – powołanie Zespołu ds. dobrych praktyk w szkołach doktorskich Uchwała Nr 17/2018 – powołanie Zespołu ds. Konkursów PRODOK i PROPAN Uchwała Nr…

Continue Reading

Zarząd 18.04.2018

Uchwała 12a/2018 Regulamin prac Zarządu KRD w zakresie trybu obsadzania niektórych stanowisk, organów i funkcji oraz wybierania członków organów kolegialnych z dnia 18 kwietnia 2018 roku.…

Continue Reading

Zarząd 09.03.2018

Uchwała 12/2018 Wyrażenie poparcia dla projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 22 stycznia 2018 r

Continue Reading

Zarząd 07.02.2018

Uchwała 5/2018 Upoważnienie dla  Przewodniczącego Komisji Prawnej KRD do do reprezentowania Krajowej Reprezentacji Doktorantów przed sądami administracyjnymi w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Continue Reading

Zarząd 30.01.2018

Uchwała 4/2018 Udział KRD we wszystkich postępowaniach administracyjnych prowadzonych w ramach VII edycji konkursu „Diamentowy Grant”

Continue Reading

Zarząd 13.01.2018

Uchwała 2/2018 Przystąpienie do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Uchwała 3/2018 Wybór Sekretarza Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Continue Reading

Zarząd 30.11.2017

Uchwała Nr 33/2017     Udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Krajowej Reprezentacji Doktorantów przed sądami administracyjnymi w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Continue Reading

Zarząd 20.11.2017

Uchwała 31/2017     Przyjęcie stanowiska KRD do projektu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce Załącznik nr 1 do Uchwały 31/2017 Załącznik nr 2…

Continue Reading

Zarząd 19.11.2017

Uchwała 30/2017 Powołanie przedstawicieli doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2018-2019

Continue Reading

Zarząd 01.10.2017

Uchwała 26/2017   Powołanie przedstawiciela Krajowej Reprezentacji Doktorantów w Radzie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Continue Reading

Zarząd 18.09.2017

Uchwała 24/2017     Przyjęcie Regulaminu Konkursu PRODOK Załącznik do Uchwały 24/2017     Regulamin Konkursu PRODOK Uchwała 25/2017     Przyjęcie Regulaminu Konkursu POPAN…

Continue Reading

Zarząd 02.06.2017

Uchwała 17/2017    Powołanie członka Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta Uchwała 18/2017    Powołanie członka Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta Uchwała 19/2017    Powołanie członka Zespołu Prawnego Rzecznika Praw…

Continue Reading

Zarząd 11.04.2017

Uchwała 13/2017     Powołanie Wiceprzewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów Uchwała 14/2017     Powołanie Członka Komisji ds. Public Relations Uchwała 15/2017     Powołanie Członka Komisji ds. Public…

Continue Reading

Zarząd 15.03.2017

Uchwała 9/2017     Powołanie Pełnomocnika ds. Uczelni Artystycznych Uchwała 10/2017     Powołanie Pełnomocnika ds. Uczelni Medycznych Uchwała 11/2017     Powołanie Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnością…

Continue Reading

Zarząd 27.01.2017

Uchwała 1/2017     Regulamin Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów Załącznik do Uchwały 1/2017     Regulamin Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktoranatów Uchwała 2/2017    Powołanie Sekretarza Krajowej Reprezentacji Doktorantów…

Continue Reading

Zarząd 27.12.2016r.

Uchwała 19/2016 Uzupełnienie członków Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta Uchwała 20/2016 Uzupełnienie członków Komisji ds. Public Relations Uchwała 21/2016 Uzupełnienie członków Komisji ds. Badań Społecznych i Opinii Uchwała…

Continue Reading

III Zarząd 24-25 kwietnia 2015 – Opole

 Uchwała 25/2015  Uchwała 26/2015  Uchwała 27/2015  Uchwała 28/2015  Uchwała 29/2015  Uchwała 30/2015  Uchwała 31/2015  Uchwała 32/2015  Uchwała 33/2015  Uchwała 34/2015  Uchwała 35/2015  Uchwała 36/2015  Uchwała…

Continue Reading

Zarząd Niedzica 25 stycznia 2014

 Uchwala_1_2014  Uchwala_2_2014  Uchwala_3_2014  Uchwala_4_2014  Uchwala_5_2014  Uchwala_6_2014  Uchwala_7_2014  Uchwala_8_2014  Uchwala_9_2014  Uchwala_10_2014  Uchwala_11_2014  Uchwala_12_2014  Uchwala_13_2014  Uchwala_14_2014  Uchwala_15_2014  Uchwala_16_2014  Uchwala_17_2014

Continue Reading