Uchwały

Zarząd 23.11.2018

Uchwała 44 – ustalenie jednorazowego zwrotu kwoty w wysokości 20 Euro w ramach ryczałtu na transport lokalny każdemu z gości zagranicznych (przedstawicieli The European Council of…

przeczytaj

Zarząd 26.10.2018

Uchwała 43 – wykaz projektów pozytywnie zaopiniowanym przez Zespół ds. dofinansowania KRD projektów dla środowiska doktoranckiego wraz z przyznanymi kwotami      

przeczytaj

Zarząd 20.10.2018

Uchwała 42 – powołanie Zespołu ds. dofinansowania KRD projektów dla środowiska doktoranckiego      

przeczytaj

Zarząd 12.10.2018

Uchwała 39 – powołanie przedstawiciela w Zespole ds. monitorowania wdrażania Ustawy 2.0      

przeczytaj

Zarząd 04.10.2018

Uchwała 37 – sposób rozliczania dojazdu uczestników wydarzenia „Doktoranckie biegi po zdrowie” w ramach projektu GO! PhD      

przeczytaj

Zarząd 28.09.2018

Uchwała 27 – likwidacja stanowiska Pełnomocnika Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. Uczelni Medycznych Uchwała 28 – likwidacja stanowiska Pełnomocnika Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. Uczelni Artystycznych Uchwała 29 – likwidacja stanowiska…

przeczytaj

Zarząd 31.08.2018

Uchwała 26 – sposób rozliczania dojazdu uczestników wydarzenia „Górski marsz z Nordic Walking” w ramach projektu GO! PhD.  

przeczytaj

Zarząd 28.08.2018

Uchwała 25 – wzór Oświadczenia dla wydarzenia „Górski marsz z Nordic Walking” w ramach projektu GO! PhD pozwalający na rozliczanie dojazdu na wyżej wymienione wydarzenie…

przeczytaj

Zarząd 17.08.2018

Uchwała 24/2018 – wzór Oświadczenia dla uczestnika wydarzenia „Górski marsz z Nordic Walking” w ramach projektu GO! PhD pozwalający na rozliczanie dojazdu na wyżej wymienione…

przeczytaj

Zarząd 24.07.2018

Uchwała 23/2018 – uchwalenie regulaminu „GO! PhD” Wydarzenia sportowo-edukacyjnego: 3 dniowy wyjazd rekreacyjny „Górski marsz z Nordic Walking”. Załącznik nr 1  

przeczytaj

Zarząd 18.07.2018

Uchwała 22/2018 – uchwalenie regulaminu „ALE!KRD” Akademii Liderów i Ekspertów Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Załącznik nr 1

przeczytaj

Zarząd 08.06.2018

Uchwała Nr 16/2018 – powołanie Zespołu ds. dobrych praktyk w szkołach doktorskich Uchwała Nr 17/2018 – powołanie Zespołu ds. Konkursów PRODOK i PROPAN Uchwała Nr…

przeczytaj

Zarząd 18.04.2018

Uchwała 12a/2018 Regulamin prac Zarządu KRD w zakresie trybu obsadzania niektórych stanowisk, organów i funkcji oraz wybierania członków organów kolegialnych z dnia 18 kwietnia 2018 roku.…

przeczytaj

Zarząd 09.03.2018

Uchwała 12/2018 Wyrażenie poparcia dla projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 22 stycznia 2018 r

przeczytaj

Zarząd 07.02.2018

Uchwała 5/2018 Upoważnienie dla  Przewodniczącego Komisji Prawnej KRD do do reprezentowania Krajowej Reprezentacji Doktorantów przed sądami administracyjnymi w postępowaniu sądowoadministracyjnym

przeczytaj

Zarząd 30.01.2018

Uchwała 4/2018 Udział KRD we wszystkich postępowaniach administracyjnych prowadzonych w ramach VII edycji konkursu „Diamentowy Grant”

przeczytaj

Zarząd 13.01.2018

Uchwała 2/2018 Przystąpienie do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Uchwała 3/2018 Wybór Sekretarza Krajowej Reprezentacji Doktorantów

przeczytaj

Zarząd 30.11.2017

Uchwała Nr 33/2017     Udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Krajowej Reprezentacji Doktorantów przed sądami administracyjnymi w postępowaniu sądowoadministracyjnym

przeczytaj

Zarząd 20.11.2017

Uchwała 31/2017     Przyjęcie stanowiska KRD do projektu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce Załącznik nr 1 do Uchwały 31/2017 Załącznik nr 2…

przeczytaj

Zarząd 19.11.2017

Uchwała 30/2017 Powołanie przedstawicieli doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2018-2019

przeczytaj

Zarząd 01.10.2017

Uchwała 26/2017   Powołanie przedstawiciela Krajowej Reprezentacji Doktorantów w Radzie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

przeczytaj

Zarząd 18.09.2017

Uchwała 24/2017     Przyjęcie Regulaminu Konkursu PRODOK Załącznik do Uchwały 24/2017     Regulamin Konkursu PRODOK Uchwała 25/2017     Przyjęcie Regulaminu Konkursu POPAN…

przeczytaj

Zarząd 02.06.2017

Uchwała 17/2017    Powołanie członka Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta Uchwała 18/2017    Powołanie członka Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta Uchwała 19/2017    Powołanie członka Zespołu Prawnego Rzecznika Praw…

przeczytaj

Zarząd 11.04.2017

Uchwała 13/2017     Powołanie Wiceprzewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów Uchwała 14/2017     Powołanie Członka Komisji ds. Public Relations Uchwała 15/2017     Powołanie Członka Komisji ds. Public…

przeczytaj

Zarząd 15.03.2017

Uchwała 9/2017     Powołanie Pełnomocnika ds. Uczelni Artystycznych Uchwała 10/2017     Powołanie Pełnomocnika ds. Uczelni Medycznych Uchwała 11/2017     Powołanie Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnością…

przeczytaj

Zarząd 27.01.2017

Uchwała 1/2017     Regulamin Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów Załącznik do Uchwały 1/2017     Regulamin Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktoranatów Uchwała 2/2017    Powołanie Sekretarza Krajowej Reprezentacji Doktorantów…

przeczytaj

Zarząd 27.12.2016r.

Uchwała 19/2016 Uzupełnienie członków Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta Uchwała 20/2016 Uzupełnienie członków Komisji ds. Public Relations Uchwała 21/2016 Uzupełnienie członków Komisji ds. Badań Społecznych i Opinii Uchwała…

przeczytaj

III Zarząd 24-25 kwietnia 2015 – Opole

 Uchwała 25/2015  Uchwała 26/2015  Uchwała 27/2015  Uchwała 28/2015  Uchwała 29/2015  Uchwała 30/2015  Uchwała 31/2015  Uchwała 32/2015  Uchwała 33/2015  Uchwała 34/2015  Uchwała 35/2015  Uchwała 36/2015  Uchwała…

przeczytaj

I Zarząd 23-25 stycznia 2015 – Niedzica

Uchwała 1/2015 Uchwała 2/2015 Uchwała 3/2015 Uchwała 4/2015 Uchwała 5/2015 Uchwała 6/2015 Uchwała 7/2015 Uchwała 8/2015 Uchwała 9/2015 Uchwała 10/2015 Uchwała 11/2015 Uchwała 12/2015 Uchwała…

przeczytaj

Zarząd Opole 15 marca 2014

 Uchwala_18_2014  Uchwala_19_2014  Uchwala_20_2014  Uchwala_21_2014  Uchwala_22_2014  Uchwala_23_2014  Uchwala_24_2014  Uchwala_25_2014

przeczytaj

Zarząd Niedzica 25 stycznia 2014

 Uchwala_1_2014  Uchwala_2_2014  Uchwala_3_2014  Uchwala_4_2014  Uchwala_5_2014  Uchwala_6_2014  Uchwala_7_2014  Uchwala_8_2014  Uchwala_9_2014  Uchwala_10_2014  Uchwala_11_2014  Uchwala_12_2014  Uchwala_13_2014  Uchwala_14_2014  Uchwala_15_2014  Uchwala_16_2014  Uchwala_17_2014

przeczytaj