Dzień Nauki Polskiej

Dzień Nauki Polskiej

19 lutego obchodzimy urodziny Mikołaja Kopernika, dlatego też data ta została wybrana na Dzień Nauki Polskiej, który ma stanowić inspirację dla całego środowiska naukowego oraz ma służyć wzmacnianiu zainteresowania nauką w społeczeństwie. W tym szczególnym dniu chcemy upamiętnić osiągnięcia polskich naukowców i naukowczyń, których sylwetki są idealnym wzorem do naśladowania. Grono zasłużonych jest bardzo szerokie, dlatego przedstawiamy Wam kilka najbardziej znanych z nich:

 • Mikołaj Kopernik (1473-1543)

Uczony znany z interdyscyplinarnego zainteresowania nauką. Zasłynął dzięki dziełu „O obrotach sfer niebieskich”, które zrewolucjonizowało spojrzenie na układ słoneczny. Mikołaj Kopernik prowadził badania również w aspektach ekonomii, prawa, medycyny czy kartografii.

 • Maria Skłodowska-Curie (1867-1934)

Prowadziła badania w dziedzinie fizyki i chemii. Jej badania nad zjawiskiem promieniotwórczości oraz odkrycie pierwiastków – polonu i rady, doprowadziły do dwukrotnego uhonorowania Nagrodą Nobla. Warto podkreślić, że Maria Skłodowska-Curie jest jedną z dwóch osób w historii, które otrzymały Nagrodę Nobla w dwóch różnych dyscyplinach nauki.

 • Jan Czochralski (1885-1953)

Swoją sławę zyskał dzięki opracowanej metodzie otrzymywania monokryształów krzemu, która jest podstawą obecnego procesu produkcji układów scalonych.

 • Ignacy Łukasiewicz (1822-1882)

Pierwszy założyciel kopalni naftowej oraz wynalazca lampy naftowej. Jeden z patronów roku 2022.

 • Ignacy Domeyko (1802-1889)

Wybitny polski geolog. W późniejszym okresie życia wyemigrował do Chile gdzie rozwijał swoje zainteresowania geologią i minerałami. Przez 16 lat pełnił funkcję rektora Uniwersytetu w Santiago.

 • Tadeusz Sendzimir (1894-1989)

Wybitny inżynier z dorobkiem liczącym około 120 patentów z zakresu górnictwa i metalurgii. Do najsłynniejszych wynalazków zalicza się: metodę ciągłego cynkowania ogniowego, linie produkcyjną do ciągłego walcowania blachy na zimno oraz walcarkę planetarną

 • Henryk Arctowski (1871-1958)

Poświęcił się dziedzinom: geologii, geografii, meteorologii, glacjologii o podróżnictwa. Jego dobytek publikacyjny liczy ponad 400 prac, w tym w języku angielskim i francuskim. Jego nazwiskiem nazwano kilka obiektów geograficznych takich jak Góra Arctowskiego czy Zatoka Arctowskiego.

 • Helena Willman-Grabowska (1866-1934)

Badania prowadziła w zakresie językoznawstwa. Skupiła się w dużej mierze nad językami europejskimi ale również nad sanskryptem – językiem literackim starożytnych, średniowiecznych i wczesnonowożytnych Indii.

 • Maria Grzegorzewska(1887-1967)

Specjalizowała się z zakres pedagogiki i psychologii. Jest uznawana za twórcę pedagogiki specjalnej w Polsce. Założycielka i patronka Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Opracowała i spopularyzowała metodę rewalidacyjną.

 • Hilary Koprowski (1916-2013)

Twórca pierwszej, w pełni skutecznej szczepionki przeciw wirusowi polio. Jego odkrycia pomogły ograniczyć zachorowalność na chorobę Heinego-Medina.

 • Rudolf Weigl (1883-1957)

Wynalazca szczepionki przeciw tyfusowi plamistego. Jego dzieło pozwoliło uratować  życie wielu ludzi podczas II wojny światowej.

 • Kazimierz Funk (1884-1967)

Jako pierwszy w historii użył terminu „witamina”. W późniejszym okresie wykrywał i wyodrębnił witaminę B1. Udowodnił, że niedobór witamin w organizmie człowieka może powodować choroby takie jak: szkorbut, pelagra czy krzywica. Pod koniec życia skupił się na badaniu przyczyn nowotworów.

 • Marian Rejewski (1905-1980), Jerzy Różycki (1909-1942), Henryk Zygalski (1908-1978)

Trójka polskich matematyków, dzięki którym złamano szyfr „Enigma”, niemieckiej korespondencji podczas II wojny światowej. Uznaje się, że osiągniecie to znacząco przyczyniło się do szybszego zakończenia wojny.

 • Helena Sparrow (1891-1970)

Specjalistka w zakresie zdrowia publicznego. Prowadziła badania nad kontrolą epidemii tyfusu podczas I wojny światowej. Była zaangażowana w programy sczepień w Polce i Turcji przeciw takim chorobom, jak m.in. błonica, gorączka plamista i dur powrotny.

 • Mieczysław Wolfke (1883-1947)

Jako 17 latek skonstruował telektroskop – urządzenie umożliwiające przesyłanie ruchomego obrazu na odległość, króre jest prekursorem dzisiejszej telewizji.

 • Jadwiga Szmidt-Czernyszew (1889-1940)

Dzięki swym badaniom w zakresie optometrii i radiologii, doprowadziła do wynalezienia filtra monochromatycznego, który jest wykorzystywany w metodach obrazowania medycznego

 • Ludwik Hirszfeld (1884-1954)

Polski bakteriolog i immunolog, który jest  znany z prac nad grupami krwi. Odkrywca prawa dziedziczenia krwi oraz twórca oznaczeń grup A,B,AB oraz 0. Prowadził również badania nad konfliktem serologicznym, za co 2 1950 r. był nominowany do Nagrody Nobla.

 • Zbigniew Religa (1938-2009)

Jako pierwszy chirurg w Polsce dokonał udanego przeszczepu serca.

 • Adam Maciejewski (ur. 1972)

Jako pierwszy na świecie dokonał przeszczepu ratującego życia pacjentowi. Również jako pierwszy dokonał allogenicznego złożonego przeszczepu narządów szyi.