EFYI’16 – European Forum of Young Innovators


Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci!

W dniach 24-25 października 2016 roku Fundacja Polska Innowacyjna we współpracy
z European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers (EURODOC),
Krajową Reprezentacją Doktorantów (KRD) oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, organizują w Łodzi (Łódzki Park Naukowo-Technologiczny) pierwszą edycję
European Forum of Young Innovators – EFYI’16.

newsletter-tlo-pl

Głównym celem Forum jest stworzenie europejskiej platformy wymiany wiedzy, doświadczeń oraz kontaktów pomiędzy młodymi innowatorami w UE. Inicjatywa ma również zachęcać do realizowania badań dla przemysłu
we współpracy z polskimi jednostkami badawczymi oraz promocję współpracy międzynarodowej.

Nurtem przewodnim realizowanego przedsięwzięcia jest hasło „from IDEA by TRANSER to IMPACT”.
Powyższa idea w pełni obrazuje drogę, jaką musi przejść młody innowator od pomysłu, aż do osiągnięcia
sukcesu. Poprzez realizację przedsięwzięcia chcemy uprościć drogę wszystkim młodym naukowcom
w osiągnięciu sukcesu. Zrealizujemy w tym celu panele dyskusyjne z praktykami, seminaria i warsztaty,
które ułatwią uczestnikom forum, zainteresowanym wdrożeniem innowacji przejście przez drogę
od pomysłu aż do osiągnięcia sukcesu.

Dyskusje dotyczyć będą m.in. ochrony własności intelektualnej, instrumentów wsparcia finansowego
projektów badawczo-rozwojowych, przykładów najlepszych praktyk z Europy i Świata oraz „success
stories” skutecznego transferu wiedzy z nauki do biznesu. Nowością w organizowanym wydarzeniu
jest
wprowadzenie modułów VOP (Voice of Participants), gdzie każdy z uczestników po zakończeniu
danego panelu będzie miał okazję do czynnego udziału w dyskusji i odniesienia się do tego, co zostało
w niej poruszone. Ponadto uczestnicy Forum będą mieli okazję wziąć udział w praktycznych warsztatach
prowadzonych przez przedstawicieli Eurodoc i Polski Innowacyjnej. Główne tematy będą koncentrowały
się na ścieżkach kariery młodych naukowców, formule doktoratu – a dokładniej doktoratu przemysłowego
oraz innowacyjnej metodologii Lean Startup in Science.

Więcej informacji na stronie : www.efyi.pl

Wydarzenie na fb: bit.ly/EFYI16

Zapisy trwają (http://efyi16.eventbrite.com/). Udział bezpłatny – liczba miejsc ograniczona.

Zobacz posty