Doroczna konferencja EURODOC


Uczestniczymy w dorocznej międzynarodowej konferencji organizowanej przez Eurodoc i Focus Research w Brukseli.

Temat przewodni to „Employability of PhDs: Valorise Your Skills and Reach Your Full Potential!” – czyli rozwój, kariera zawodowa, zatrudnialność i doskonalenie się doktorantów.

Temat kariery zawodowej po uzyskaniu doktoratu i związanej z tym jakości kształcenia podczas studiów doktoranckich jest nadal ważny w Europie. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w temacie dotychczasowych wysiłków uczelni na rzecz wsparcia rozwoju kariery i programów kształcenia doktorantów; promowanie trendu tworzenia społeczności doktorantów, młodych naukowców sprzyjającemu rozwojowi innowacji oraz wskazanie konieczności tworzenia platformy ułatwiającej współpracę wewnątrz uniwersytetów i sektorów.

Dzielimy się wzorcami, rozwiązaniami stosowanymi w różnych uniwersytetach na świecie. Wśród wystąpień ekspertów, przedstawicieli UE i Eurodoc oraz uczelni wyższych, instytucji finansujących naukę oraz przedsiębiorstw, reprezentantki KRD: Ewelina Pabjańczyk-Wlazło i Agnieszka Żyra (Agg Marr), podzieliły się polskimi rozwiązaniami dotyczącymi m.in. kształcenia doktorantów w kontekście reformy szkolnictwa wyższego oraz przykładami transferu wiedzy, technologii i ich wpływu na rozwój gospodarki i społeczeństwo. Beata Zwierzyńska moderowała sesję.

#4: Valorising a PhD for Industry and Society
– Dr. Bonnie Wolff-Boenisch “How Your Phd Provides Value – for Yourself, and Society.”
– Dr. Matthew DiFranco “Avoiding the Academia Trap: How to Understand the Choices You Make for Your Career.”
– Dr. Ilse Van Damme “The (Added) Value of a Phd? Competences!”
– Ewelina Pabjańczyk – Wlazło and Agnieszka Żyra “Academic Entrepreneurship and Intersectoral Mobility – New and Flexible Learning Paths.”
– Panel chair – Beata Zwierzyńska

Wspólnie z Katarzyna Turoń nie zapomniałyśmy o promocji KRD oraz instytucji współpracujących – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Program konferencji dostępny tutaj.

 

Więcej informacji o naszych działaniach w ramach Eurodoc.

Tych z Was, którzy znają język angielski komunikatywnie zachęcamy jak zwykle do dołączania do grup roboczych Eurodoc.

Zobacz posty