EURODOC i monitorowanie losów absolwentów


Eurodoc dołączył do Grupy Eksperckiej ds. monitorowania losów absolwenta przy Komisji Europejskiej, która powstała z myślą o wymianie doświadczeń i współpracy w zakresie metod obserwacji absolwenckich losów, analizy zebranych danych, a także ich wpływu na rozwój polityki w państwach członkowskich UE.

Według Eurodoc, monitorowanie losów absolwentów jest istotną krajową i ogólnoeuropejską inicjatywą, której celem jest poprawa jakości nauczania, uczenia się, ale także jakości nauczania studentów studiów doktoranckich – wszystko po to by zwiększyć ich szansę na zatrudnienie w przyszłości. Zachęcamy do włączania się w krajowe działania związane z monitoringiem absolwenckich losów w poszczególnych państwa członkowskich, a także działania na rzecz włączenia doktorantów do procesu badania losów po ukończeniu ich studiów.

Źródło: eurodoc.net

Więcej wiadomości w ramach EURODOC

Zobacz posty