EURODOC i Open Science w Słowenii


Krajowe Stowarzyszenie Doktorantów i Młodych Naukowców Słowenii – myśląc globalnie działa lokalnie organizując wydarzenie nt. Open Science

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej w 2017 roku przez jedną z grup roboczych Eurodoc (Open Science Skills Working Group), naukowcy nadal nie są świadomi istoty i znaczenia idei Open Science. Ponadto, wciąż brakuje im umiejętności, kompetencji oraz wsparcia instytucjonalnego w tym zakresie.
Jednym ze sposobów na poszerzenie wiedzy na temat Open Science, poprzez myślenie globalne i działania lokalnie jest organizowanie specjalnych wydarzeń. Stąd, w grudniu 2018 w Słowenii zainicjowano organizację wydarzenia na temat otwartej nauki. Przedstawiciel Eurodoc i koordynator grupy roboczej ds. Open Science Skills Ana Slavec moderowała jeden z głównych paneli na temat inicjatywy dotyczącej tzw. Planu S oraz Open Science.
Eurodoc ma nadzieje ze sukces tego wydarzenia zainspiruje inne europejskie krajowe stowarzyszenia do organizowania podobnych otwartych wydarzeń naukowych w ich krajach, kładąc szczególny nacisk na podnoszenie świadomości na ten temat.

Szczegółowe informacje są dostępne w języku angielskim tutaj.
Źródło: eurodoc.net

Więcej wiadomości w ramach EURODOC

 

Zobacz posty