EURODOC informuje o raporcie EUA: Doctoral education in Europe today


EUA Council for Doctoral Education podsumowała ankietę dotyczącą edukacji w Europie na poziomie doktoranckim. Zakres problemów poruszanych w ankiecie, która była podstawą do opracowania wyników, był bardzo szeroki. Oceniono m. in. stopień zmian i spytano czy naprawdę dzisiejsze kształcenie doktoranckie różni się od tego prowadzone dekadę temu.
Badanie zostało przeprowadzone w terminie od listopada 2017 do lutego 2018 roku i miało na celu przedstawienie instytucjonalnego punktu widzenia. Było kierowane do wszystkich europejskich instytucji szkolnictwa wyższego (HEI). Uzyskano odpowiedzi od 21% uczelni przyznających stopień doktora oraz od 40% doktorantów w 32 europejskich krajach. Zapytano chociażby o kwestię przygotowania doktorantów do rożnych ścieżek kariery, o szkolenia, śledzenie kariery doktorantów oraz niemniej istotne problemy związane z finansowaniem (np. jego źródła). W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa uczelni i doktorantów co pozawala sądzić, iż jego wyniki dokonują faktycznej oceny edukacji na doktoranckim poziomie w krajach euorpejskich. Pełen raport, zawierający również wnioski i podsumowanie badania, dostępny na stronie EUA.

Więcej wiadomości w ramach EURODOC

 

Zobacz posty