Nowy raport EUA Trends 2018: Learning and teaching in the European Higher Education Area


Kryzys humanistyki to temat znany od lat w Polsce i na świecie. Ostatnio w tej kwestii wypowiedział się nawet prezeska fundacji Mozilla:„Tech suffers from lack of humanities”.
Ukazał się też ważny raport EUA – Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów, reprezentujące ponad 800 uczelni z 48 krajów. Raport pt: „Trends 2018: Learning and teaching in the European Higher Education Area” (Trendy 2018. Uczenie się i nauczanie w Europie w szkolnictwie wyższym) w swoich konkluzjach na str. 77 mówi m.in. o coraz większym trendom w Europie odnośnie edukacji obywatelskiej oraz krytycznego myślenia(…). Zachęcamy do lektury całego raportu.
Tutaj link do raportu w formacie PDF.
Doktorantów oraz osoby ze stopniem doktora zachęcamy do dołączenia do grupy Employment & Careers związanej z zatrudnieniem oraz karierą młodych naukowców w Europie. Informacja o grupie oraz o tym jak można do niej dołączyć znajduje się tutaj. Obecnie zaczynamy pracę nad stanowiskiem EURODOC w sprawie roli nauk humanistycznych i społecznych. Zapraszamy do współpracy. W razie pytań, prosimy o kontakt: beata.zwierzynska@eurodoc.net
Przypominamy również o ankiecie EURODOC: http://eurodoc.net/news/2018/postdoc-survey

Więcej wiadomości w ramach EURODOC

Zobacz posty