Eurodoc wybiera nowy zarząd podczas pierwszego w historii hybrydowego AGM


W dniach 16-17 lipca 2021 r. podczas dorocznego walnego zgromadzenia Eurodoc, które w tym roku miało formę hybrydową, członkowie wybrali nową radę administracyjną na lata 2021-2022. Prezydentem Eurodoc została wybrana Agnieszka Żyra- (KRD, Polska). Jednocześnie Beata Zwierzyńska została wybrana na Social Media Officer oraz Council of Europe Officer, a Katarzyna Turoń na Interdisciplinarity oraz Policy Research Working Groups Coordinator.

Żródło: Eurodoc

Zobacz posty