Filozofia tematem posiedzenia Podkomisji ds. NiSW


6 lutego br. w gmachu Sejmu odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego dotyczące miejsca nauk humanistycznych w systemie nauki i szkolnictwa wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii.

W posiedzeniu brali udział również przedstawiciele środowiska akademickiego. Krajową Reprezentację Doktorantów reprezentował mgr Marcin Dokowicz.

Posiedzenie Podkomisji zapoczątkowało dyskusję nad znaczeniem nauk humanistycznych, a w szczególności filozofii. Zdaniem przedstawicieli dyscypliny kierunek ten powinien zostać uznany za kierunek szczególny. Zaproponowano aby umożliwić wszystkim studentom bezpłatną realizację nauki tej dyscypliny, jako drugiego kierunku studiów. Obecnie tylko 10% najlepszych studentów może realizować drugi kierunek bezpłatnie. W toku dyskusji pojawiła się również propozycja wprowadzenia na wszystkich kierunkach bloku zajęć humanizujących, a także wprowadzenia zajęć z filozofii na poziomie liceum lub gimnazjum.

Zobacz posty