Formularz rejestracyjny na konferencje!

Formularz rejestracyjny na konferencje!

Drogie Doktorantki, Doktoranci!

 Jest już dostępny link do Formularza Rejestracyjnego na Konferencje

X-lecie Samorządności Doktoranckiej oraz Model Funkcjonowania Studiów Doktoranckich

Warto pamiętać o ważnych terminach:
11.11.2015 – Zgłoszenie uczestnictwa
15.11.2015 – Wniesienie opłaty konferencyjnej

Link do formularza:
http://goo.gl/forms/m7VILN8DtD

Informacje o Konferencjach:
http://nowa.krd.edu.pl/?p=4350

Serdecznie zapraszamy do udziału!