Regulamin Forum KRD

a.borowka
Posty: 9
Rejestracja: 06 lipca 2020, 14:59

Regulamin Forum KRD

Post autor: a.borowka »

Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci,

korzystanie z Forum KRD nierozerwalnie wiąże się z akceptacją postanowień Regulaminu Forum KRD.

W niniejszym wątku załączam regulamin zarówno w formie tekstowej, jak i w formie pliku .pdf. Organem właściwym w zakresie wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie jest Zarząd KRD.

Regulamin Forum Doktoranckiego KRD
§1. Forum Doktoranckie KRD
1. Forum Doktoranckie KRD (zwane dalej: „Forum”) jest cyfrową platformą dyskusji doktorantów
i stanowi własność Krajowej Reprezentacji Doktorantów.
2. Każda osoba, korzystająca z forum (zwana dalej: „Użytkownikiem”) jest zobowiązana
do zaakceptowania i przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
3. Złamanie postanowienia niniejszego regulaminu będzie skutkowało zablokowaniem Użytkownikowi możliwości dalszego korzystania z Forum. Krajowa Reprezentacja Doktorantów nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na Forum. Wszelkie roszczenia wynikające
z korzystania z Forum będą rozstrzygane indywidualnie pomiędzy Użytkownikami.
§2 Warunki korzystania z Forum
4. Użytkownik zobowiązany jest do zarejestrowania konta pod własnym imieniem i nazwiskiem
za pomocą adresu mailowego rejestrowanego w domenie podmiotu kształcącego doktorantów, właściwego dla Użytkownika. W przypadku braku dostępu do adres mailowego o którym mowa
w zdaniu poprzedzającym, należy zwrócić się do Krajowej Reprezentacji Doktorantów z wnioskiem
o zarejestrowanie adresu mailowego w domenie krd.edu.pl.
5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad kultury wypowiedzi. Wszelkie działania godzące w dobra osobiste, w szczególności związane z obrażaniem, pomawianiem, szerzeniem mowy nienawiści, poświadczaniem nieprawdy lub działalnością szkodzącą dowolnemu Użytkownikowi, środowisku doktoranckiemu lub Krajowej Reprezentacji Doktorantów, w szczególności w zakresie wizerunku, będą skutkowały zablokowaniem Użytkownikowi możliwości dalszego korzystania
z Forum.
6. Użytkownik zobowiązany jest do zamieszczania we wpisach treści odnoszącej się do problematyki danego tematu/wątku. W przypadku braku właściwego wątku ze względu na treść wpisu, Użytkownik powinien zgłosić się do administratora lub moderatora forum w celu założenia odpowiedniego wątku.
§3 Administracja i moderacja Forum
7. Administratorem Forum jest osoba będąca członkiem organu KRD, wskazana przez Zarząd KRD. Administrator ma prawo do usunięcia treści wpisów, przenoszenia treści wpisów, nanoszenia zmian w treści zamieszczanych wpisów, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
8. Moderatorami Forum są osoby wskazane przez Zarząd KRD. Moderator ma prawo do usunięcia treści wpisów, przenoszenia treści wpisów, nanoszenia zmian w treści zamieszczanych wpisów, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
§4 Postanowienia ogólne
9. O zmianach treści niniejszego regulaminu decyduje Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 września 2020 r.