Fotorelacja i streszczenie z konferencji „Model funkcjonowania studiów doktoranckich”


Szanowne Doktorantki, Doktoranci!

Przedstawiamy Wam krótką fotorelację i streszczenie z konferencji „Model funkcjonowania studiów doktoranckich”, która miała miejsce 18-20 listopada 2016 w Falentach.

Podczas konferencji doktoranci mieli możliwość przedyskutowania pożądanych zmian do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w ramach konkursu Ustawa 2.0 z przedstawicielami każdego z trzech zespołów opracowujących założenia konkursowe. Ponadto omawiane były m.in. różne aspekty środowiska doktoranckiego z przedstawicielami Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Rady Młodych Naukowców.

Równie istotnym punktem wydarzenia były prezentowane wnioski z badań przeprowadzonych przez Krajową Reprezentację Doktorantów oraz Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Na koniec uczestnicy konferencji mieli możliwość odbycia warsztatów z dr Lucie Boudova z wydawnictwa Elsevier pt. „How to write a good scientific article and have it published?”.

Wszystkim przybyłym dziękujemy za owocną i merytoryczną dyskusję oraz zapraszamy w przyszłym roku!

fot. Krzysztof Kupiec

Zobacz posty