Gdzie robić doktorat

Doktorat obejmuje okres, w którym studenci – doktoranci przygotowują się do zdobycia zaawansowanej wiedzy z zakresu danej dziedziny lub dyscypliny naukowej, uzyskania Świadectwa ukończenia studiów doktoranckich, tytułu doktora oraz do naukowej pracy badawczej i twórczej. Pierwszym krokiem ku osiągnięciu tego celu naukowego jest wybór właściwej dla siebie uczelni, na której przyszły doktorant bardzo dobrze przygotuje się do pracy naukowej.

Następnym krokiem powinien być wybór odpowiedniego promotora (opiekuna naukowego), który będzie wspierał przez cały okres studiów doktoranckich. Promotor kieruje do odpowiedniego wydziału lub instytutu. Wiele osób zastanawia się, gdzie robić doktorat. Wybór powinien być zależny od zainteresowań, tematu, z którym związana ma być naukowa praca badawcza, a także własnych preferencji co do miasta lub kraju. Warto zrobić internetowy przegląd uczelni i możliwości jakie one oferują.

Zanim kandydat zdecyduje się na konkretną uczelnię, powinien zastanowić się dobrze, czy spełnia wszystkie wymagane kryteria i jakie są jego szanse. Przede wszystkim bardzo ważne są osiągnięcia naukowe kandydata oraz przedstawienie przemyślanego i ciekawego tematu pracy doktorskiej. Największe szanse mają osoby, które mają na swoim koncie osiągnięcia naukowe, wystąpienia, publikacje, udział w różnych kołach naukowych, konferencjach itp. Zwracana jest uwaga również na pracę magisterską, jej temat, jakość, wynik i przeprowadzane badania. Niezwykle istotną kwestią jest wybór tematu pracy doktorskiej. Gdy kandydat zostanie przyjęty na studia doktoranckie, Rada jednostki w drodze uchwały rozpoczyna przewód doktorski i wyznacza właściwego promotora, który najlepiej przeprowadzi go przez okres trwania doktoratu.