I Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów


I Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów za nami!

W dniach 28.02-01.03.2020 roku we Wrocławiu odbyło się I Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom tego wydarzenia za wspólne spędzenie weekendu.
Szczególne podziękowania kierujemy do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Adama Jezierskiego za oficjalne rozpoczęcie posiedzenia oraz wsparcie w przygotowaniach, a także do wszystkich Prelegentów, dzięki którym nasze spotkanie zyskało walory merytoryczne.


Podczas I Otwartego Posiedzenia Zarządu KRD odbyły się dwa panele dyskusyjne. W I panelu dyskusyjnym pt. „Rola otoczenia społeczno-gospodarczego w funkcjonowaniu uczelni i rozwoju nauki” (moderowanym przez Tomasza Tokarskiego, wiceprzewodniczącego KRD i Ewelinę Sobecko, członka zarządu KRD) udział wzięli: Marcin Adamczyk, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Projekt Akademia; dr Anna Budzanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Michał Gajda, prezes zarządu Fundacji CRE8, kierownik Działu Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, były przewodniczący KRD; Zuzanna Mieszkowska, prezes zarządu Fundacji Manus, przedstawiciel doktorantów w Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przewodnicząca Zespołu roboczego RGNiSW ds. roli organizacji pozarządowych w otoczeniu szkół wyższych; Cezary Rutka, przedsiębiorca, dyrektor Loży Dolnośląskiej Business Centre Club oraz prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, dziekan Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, dyrektor akademicki Academia Europea – Wrocław Knowledge Hub. Prelegentami II panelu dyskusyjnego pt. „Szkoły doktorskie – ocena funkcjonowania nowej formy kształcenia doktorantów” (moderowanego przez Mateusza Bartoszewicza, przewodniczącego Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego) byli natomiast: Aleksy Borówka, przewodniczący KRD; prof. dr hab. Ryszard Cach, prorektor ds. nauczania Uniwersytetu Wrocławskiego; prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego; prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Politechniki Warszawskiej; prof. dr hab. inż. Krzysztof Walkowiak, prodziekan ds. ogólnych Szkoły Doktorskiej Politechniki Wrocławskiej oraz dr Paula Wiśniewska z Katedry Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uczestnicy wydarzenia mieli także okazję wziąć udział w dwóch szkoleniach. Pierwsze pt. „Każdy z nas może być inwigilowany. Bezpieczeństwo w życiu codziennym” poprowadził płk rez. inż. Andrzej Sąsiadek. Drugie pt. „Abstrakt w języku angielskim. Błędy językowe w artykułach naukowych” poprowadziła Lidia Konieczka.


Serdecznie dziękujemy Porozumieniu Doktorantów Uczelni Wrocławskich i lokalnym samorządom doktoranckim: Samorządowi Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego, Radzie Doktorantów Politechniki Wrocławskiej, Samorządowi Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Samorządowi Doktorantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Samorządowi Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Radzie Samorządu Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Samorządowi Doktorantów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej za nieocenioną pomoc w organizacji wydarzenia.
Dziękujemy także Partnerom, którymi byli: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocławskie Centrum Akademickie oraz Fundacja Manus.

Zobacz posty

Dodaj komentarz