I Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów kadencji 2024 – Szczecin, 7 – 9 czerwca 2024 R.

I Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów kadencji 2024 – Szczecin, 7 – 9 czerwca 2024 R.

W dniach 7 – 9 czerwca odbyło się I Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów kadencji 2024 w Szczecinie. Organizatorami wydarzenia zostały samorządy doktorantów Politechniki Morskiej w Szczecinie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Porozumienia Doktorantów. 


Wydarzenie umożliwiło Uczestnikom zapoznanie się z aktualną działalnością Szerokiego Zarządu KRD oraz wysłuchanie informacji o bieżącej współpracy KRD z Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dzięki wizycie Ministra Nauki Dariusza Wieczorka – Posła na Sejm RP. Wyrażamy wdzięczność za otwartość na sprawy bliskie środowisku doktoranckiemu.

W trakcie uroczystego otwarcia w Sali Sesyjnej Rady Miasta Szczecin – Urzędu Miasta Szczecin, obecni byli zaproszeni goście Uczelni Szczecińskich, instytucji współpracujących z KRD oraz przedstawiciele miasta Szczecin:

 • prof. dr hab. inż. Jacek Wróbel – Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
 • prof. dr hab. Danuta Zawadzka – Rektor Politechniki Koszalińskiej
 • Urszula Nawrocka – Doradczyni w Gabinecie Politycznym w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • prof. dr hab. inż. kpt. Janusz Uriasz – Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Prorektor ds. innowacji i rozwoju Politechniki Morskiej w Szczecinie
 • Łukasz Kadłubowski – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin 
 • Paweł Szeremeta – Kierownik Biura ds. Innowacyjności, Nauki i Inteligentnych Specjalizacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego
 • prof. dr hab. Katarzyna Kotarska – Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego
 • prof. dr hab. Jacek Batóg – Prorektor ds. Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego
 • prof. dr hab Kinga Flaga-Gieruszyńska – Prorektor ds. Organizacji Uniwersytetu Szczecińskiego
 • prof. dr hab. Andrzej Skrendo – Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Szczecińskiego
 • prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek – Prorektor ds. promocji i współpracy regionalnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • prof. dr inż. kpt. ż.w. Arkadiusz Tomczak – Prorektor ds. morskich Politechniki Morskiej w Szczecinie
 • prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski – Prorektor ds. nauki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz – Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 • dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego
 • prof. dr hab. inż. Agata Markowska-Szczupak – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 • prof. dr hab. Waldemar Wojciechowski – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuki w Szczecinie
 • prof. dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej – Wicedyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Dziękujemy za przyjęcie: 

– Parlament Doktorantów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

– Pomorski Uniwersytet Medyczny, 

– Uniwersytet Szczeciński

– Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego 

– Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT)

– Zarząd Samorządu Doktorantów Politechniki Morskiej w Szczecinie 

– Politechnika Morska w Szczecinie

– Zachodniopomorskie Porozumienie Doktorantów

fot: Kamil Pudełko