I posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów


Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci,

W dniach 12 – 14 luty 2016 roku w Gdyni odbędzie się I posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Otwarte posiedzenie Zarządu odbędzie się 13 lutego 2016 roku w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, a jego ramowy program jest dostępny tutaj.

Szczegółowy program merytoryczny i organizacyjny zostanie przesłany do zarejestrowanych uczestników.

Do zobaczenia w Gdyni!
Zaprasza Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Zobacz posty