I Posiedzenie Zarządu XV kadencji Krajowej Reprezentacji Doktorantów


Skład Zarządu (na zdjęciu od lewej):
mgr Bartłomiej Skowronek (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach),
mgr Ewelina Sobecko (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach),
mgr Tomasz Tokarski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie),
mgr Aleksy Borówka (Uniwersytet Wrocławski),
mgr Anna Szymczak (Uniwersytet Łódzki),
mgr Przemysław Brzuszczak (Szkoła Główna Handlowa/Uniwersytet Warszawski),
mgr Mikołaj Sałek (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk).


W dniu 5 stycznia 2020 roku odbyło się I Posiedzenie Zarządu XV kadencji Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Podczas obrad Zarząd podjął decyzję o powołaniu dwóch Wiceprzewodniczących – mgr Anny Szymczak i mgra Tomasza Tokarskiego oraz Sekretarza – mgra Przemysława Brzuszczaka.

Zarząd powołał także trzech nowych członków Rady Doradczej: mgra Dominika Bienia, mgra Jana Burbo oraz mgra Łukasza Śledzińskiego.

Ustanowiony został termin I Otwartego Posiedzenia Zarządu, które odbędzie się w dniach 28 lutego – 1 marca br.

Zarząd postanowił o przeprowadzeniu nowej rekrutacji na funkcje Pełnomocników Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, która zostanie ogłoszona wkrótce!


Zobacz posty

Dodaj komentarz