II Edycja Dnia Doktoranta

II Edycja Dnia Doktoranta

DZIEŃ DOKTORANTA W UAM

26 marca 2015

Dzień Doktoranta to cykliczna impreza organizowana przez Samodzielną Sekcję ds. Studiów Doktoranckich
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w porozumieniu z Krajową Reprezentacją Doktorantów.
Jej celem jest umożliwienie młodym naukowcom – doktorantom bezpośredniego kontaktu z
przedstawicielami różnych instytucji, które mogą pomóc im w pozyskiwaniu funduszy m.in. na badania.

Druga  edycja Dnia Doktoranta odbędzie się w dniu 26 marca 2015 roku w godzinach 9.00. – 16.30.
w centralnym budynku UAM Collegium Minus przy ul. Wieniawskiego 1. Tegoroczny Dzień Doktoranta
odbędzie się w, Sali Senatu, sali XVII oraz w holu przed Aulą Lubrańskiego.

Imprezę zainauguruje wystąpienie Prorektora ds. kształcenia – prof. dr hab. Krzysztofa Krasowskiego.

W ramach II edycji Dnia Doktoranta odbędą się wykłady m. in. o godz.11.15. wykład Prof. dr hab. Jacka
Gulińskiego – „Doktoranci – badania i co dalej?” oraz o godz.14.30. dra Emanuela Kulczyckiego „Jak wykorzystać
media społecznościowe do oceny i promocji nauki?”.

Podczas Dnia Doktoranta zapraszamy doktorantów na warsztaty z zakresu przemawiania i wystąpień
publicznych oraz budowania trwałych relacji z biznesem w godzinach 9.00.-12.30. oraz 13.00.-16.30.

Rejestracja na warsztaty odbędzie się w dniach od 17 do 20 marca br. i dostępna będzie w formie
on-line na stronie www.krd.org.pl. Warsztaty są bezpłatne.

Doktorantów zapraszamy również do zapoznania się ze stoiskami wystawienniczymi m. in.
Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu, Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i
Doktorów PolDoc, Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS, Narodowego Centrum Nauki,
Polsko – Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz
Wydziału Rozwoju Miasta i Wydziału Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miasta Poznania.

Ponad to doktoranci będą mieli okazję spotkać się z przedstawicielami szeroko rozumianej
Samorządności Doktorantów tj. z Krajową Reprezentacją Doktorantów,
Poznańskim Porozumieniem Doktorantów oraz Prezydium Sejmiku Doktorantów UAM.

Do zobaczenia na II edycji Dnia Doktoranta UAM!

plakat_uam