II Kongres Polski Innowacyjnej „INNOSHARE 2016”


 INNOSHARE 2016 – kolejna edycja przed nami!

Co robi Polska aby stać się jednym ze światowych centrów innowacji? Jak skutecznie łączyć naukę z biznesem? Co zrobić aby być innowacyjnym i przedsiębiorczym oraz komercjalizować efekty swoich badań?

Te i inne pytania zadadzą sobie po raz kolejny organizatorzy i uczestnicy

II Kongresu Polski Innowacyjnej „INNOSHARE 2016” już 24 i 25 czerwca w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Kongres skierowany jest do osób, które chcą dzielić się wiedzą w zakresie szeroko rozumianej innowacyjności tj. przedstawicieli nauki (doktorantów, młodych naukowców, studentów kół naukowych), biznesu (start-upowców, przedsiębiorców, inwestorów), organizacji pozarządowych i instytucji publicznych.

– Staramy się aby tematyka Kongresu była jak najbardziej atrakcyjna dla szerokiego grona odbiorców zainteresowanych rozwojem innowacji w Polsce i nie tylko. Pierwsza edycja umocniła nas w przekonaniu, że w tym obszarze jest jeszcze sporo przestrzeni do zagospodarowania”- mówi Prezes Polski Innowacyjnej Sławomir Olejnik

Podczas wydarzenia głos zabiorą przedstawiciele instytucji publicznych, firm, startupów i organizacji otoczenia biznesu – Polacy i Polonia. Dyskusje, prezentacje i wystąpienia ukierunkowane będą na praktyczne działania i rozwiązania dot. współpracy nauki i biznesu, pozyskiwanie środków z perspektywy UE 2014-2020, komercjalizacji badań i ich patentowania, pozyskiwania finansowania itp. Ponadto promowane będą możliwości, jakimi dysponują agencje i instytucje rządowe w aspekcie finansowania innowacji, prac badawczych oraz szeroko rozumianej współpracy nauki i biznesu.

Nie zabraknie także warsztatów dla uczestników. Jedne z nich pod nazwą „Lean Startup&Growth Hacking” poprowadzi dr Gregory Prokopsky. Tegorocznym smaczkiem konferencji będą także nagrody wręczone przez Fundację Polska Innowacyjna dla firm, które w szczególny sposób współpracują z nauką i rozwijają innowacyjność młodych Polaków.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!

Wszystkich zainteresowanych rozwojem innowacji w Polsce serdecznie zapraszamy!

Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Polska Innowacyjna, której celem jest rozwijanie innowacyjności i przedsiębiorczości młodych Polaków.

Wydarzenie jest również współorganizowane przez Krajową Reprezentację Doktorantów.

Zapraszamy do rejestracji

Więcej informacji na stronie

Wydarzenie na FB

Zobacz posty