II Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

II Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Serdecznie zapraszamy na II Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, które odbędzie się w Lublinie w dniach 12-14 kwietnia 2019 r.

Otwarte Posiedzenie Zarządu (część merytoryczna) odbędzie się 13 kwietnia 2019 r.

Koszt :

✔️ uczestnictwo pełne – noclegi ze śniadaniem, wyżywienie, spotkania integracyjne – 300 zł

✔️ uczestnictwo bez noclegów – wyżywienie, spotkania integracyjne – 150 zł

Informujemy, że istnieje możliwość bezpłatnego uczestnictwa w części merytorycznej obrad Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów (13 kwietnia 2019 r.).

 

🔜🔜 Ostateczny termin rejestracji: 31 marca 2019, godz: 23:59 lub do wyczerpania miejsc.

Formularz rejestracyjny: https://goo.gl/forms/WmtEQB9Q6oBZgjEL2

 

Uprzejmie informujemy, że podczas II Otwartego Posiedzenia Zarządu KRD kadencji 2019 odbędzie się szkolenie pt. „Konsekwencje Ustawy 2.0 dla regulaminów samorządów doktoranckich„. Szkolenie będzie obejmowało m.in. takie aspekty, jak:
– uchwalenie nowego regulaminu samorządu doktoranckiego
– struktura samorządu w świetle nowej struktury uczelni i szkół doktorskich
– funkcjonowanie samorządu w okresie przejściowym, tj. do końca 2023 roku
– nowe obowiązki samorządu doktorantów (np.  sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i ich rozliczenie publikowane w BIP)
– wyrażanie przez samorząd doktorancki zgody na powołanie osoby do pełnienia funkcji kierowniczej, do której zakresu obowiązków  mają należeć sprawy doktorantów

Szkolenie poprowadzi Aleksander Jakubowski – doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doradca ds. prawnych Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni asystent sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Stypendysta Narodowego Centrum Nauki. Odbył staż naukowy na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego. Były członek Komisji Prawno-Statutowej oraz Komisji ds. Badań Naukowych Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Brał udział w pracach nad „Przewodnikiem po systemie szkolnictwa wyższego i nauki” MNiSW. Specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym, w tym w prawie szkolnictwa wyższego i nauki.