II Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów


W dniach 22-23 lutego 2020 r. odbyło się II Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. W trakcie spotkania m.in. dyskutowano o postulowanych zmianach w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Podczas II Posiedzenia Zarządu KRD powołano Pełnomocników KRD:

Pełnomocnik ds. dydaktyki i jakości kształcenia
mgr Magdalena Biela

Pełnomocnik ds. IT
mgr inż. Łukasz Furgała


Pełnomocnik ds. jubileuszu 15-lecia KRD
mgr Stanisław Szefa


Pełnomocnik ds. konkursu PRODOK 2020
mgr Paulina Orczyk


Pełnomocnik ds. naukowych i edukacyjnych
mgr inż. Róża Dzierżak


Pełnomocnik ds. partnerów biznesowych
mgr Klara Życka


Pełnomocnik ds. samorządów doktoranckich
mgr inż. Anna Bednarowicz


Pełnomocnik ds. sportu akademickiego
mgr Witalij Smygur


Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej
mgr Radosław Sadowski

Zobacz posty

Dodaj komentarz