II posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów


Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci,

W dniach 8 – 10 kwietnia 2016 roku w Gliwicach odbędzie się II posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Otwarte posiedzenie Zarządu odbędzie się 9 kwietnia 2016 roku na Politechnice Śląskiej.

Program ramowy:

09:30-09:45 Oficjalne otwarcie posiedzenia i przywitanie gości
09:45-10:15 Wystąpienia zaproszonych gości
10:15-11:45 Debata o proponowanych i oczekiwanych zmianach w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz finansowaniu w odniesieniu do doktorantów z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
11:45-12:15 Zniżki doktoranckie na komunikację miejską – za i przeciw dyskusja z zaproszonymi przedstawicielami władz lokalnych
12:15-12:45 Przerwa kawowa
12:45-13:15 Informacje bieżące członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej KRD
13:15-13:45 EURODOC – informacje oraz powołanie Pełnomocnika KRD ds. EURODOC
13:45-14:30 Ustawa 2.0 – działania KRD i przyjęcie założeń w ramach tego konkursu
14:30–15:30 Przerwa obiadowa
15:30-16:00 Statut KRD – powołanie zespołu roboczego, przyjęcie harmonogramu prac oraz głównych założeń
16:00-16:15 Zrównanie statusu doktoranta – instytuty badawcze
16:15-17:00 Ankieta studiów doktoranckich – prezentacja założeń

17:00-17:15  Model funkcjonowania studiów doktoranckich 2016 – założenia i zaproszenie do współpracy

17:15-17:45 Porozumienia lokalne i branżowe – wymiana informacji i planowane działania

17:45–18:00 Wydarzenia sportowe dla doktorantów – projekt

18:15 Wolne wnioski

Szczegółowy program merytoryczny i organizacyjny zostanie przesłany do zarejestrowanych uczestników.

Do zobaczenia w Gliwicach!
Zaprasza Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Zobacz posty