Role and position of NGOs in the Council of Europe


Z ramienia KRD i Eurodoc uczestniczyliśmy w międzynarodowej konferencji poświęconej bardzo ważnemu tematowi: Pozycja i rola organizacji pozarządowych w Radzie Europy. Konferencja była współorganizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Uniwersytet Warszawski oraz Radę Europy.

Na zdjęciach m.in.: Thorbjørn Jagland – Sekretarz generalny Rady Europy, Jacek Czaputowicz – Minister Spraw Zagranicznych RP, Anna Rurka – Przewodniczącą Konferencji Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych Rady Europy

Zobacz posty