INNOSHARE – Kongres Polski Innowacyjnej 2015


INNOSHARE w swoim głównym zamierzeniu ma dzielenie się doświadczeniami i wiedzą w zakresie powstawania i rozwijania się startupów z innowacyjnych technologii, badań i projektów naukowych, funkcjonowania działu R&D w MŚP, finansowania działań innowacyjnych oraz współpracy na płaszczyźnie nauka-biznes. Jest to miejsce, gdzie spotkają się przedstawiciele nauki (studenci, doktoranci, naukowcy), biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Jednocześnie jest to przestrzeń tworzenia się społeczności, która poprzez networking i budowanie relacji daje uczestnikom możliwości m.in. dzielenia się swoimi osiągnięciami, wspierania doświadczeniem osób na początku swej drogi, budowania multidyscyplinarnych zespołów do nowych działań, tworzenia nowych startupów etc.

Uczestnikami są głównie osoby pomiędzy 20 a 40 rokiem życia (wyjątkiem są członkowie Rady Honorowej) mieszkające w Polsce oraz Polonia i Polacy przebywający za granicą.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Polski Innowacyjnej – www.polandinnovative.com

Rejestracja: http://innoshare.evenea.pl/

WSPÓŁORGANIZATORAMI WYDARZENIA SĄ: Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej, Rada Doktorantów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Rada Doktorantów Wojskowej Akademii Technicznej, Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club.

Serdecznie zapraszamy!

Zobacz posty