Interdyscyplinarna konferencja „Ko-oper field 2016”!


Szanowne Doktorantki i Doktoranci,

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Interdyscyplinarnej Konferencji Młodych Naukowców

„Ko-oper field 2016”

Celem konferencji jest integracja młodych naukowców, inspiracja do współpracy i zachęcenie do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Podczas konferencji młodzi naukowcy w swoich referatach będą przedstawiać aktualne kierunki badań oraz ogólną tematykę podejmowaną w rozprawach (cel, możliwe zastosowania wyników).

Konferencja odbędzie się w dniach 15-17.06.2016 r w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Radość w Szklarskiej Porębie.
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny z zakresu nauk:
– technicznych,
– chemicznych,
– medycznych.

Termin zgłoszeń: 21.02.2016 r.
Koszt uczestnictwa: 650 PLN

Więcej informacji na stronie ko-oper.pwr.wroc.pl

Możliwość publikacji w specjalnie dedykowanym do tej konferencji czasopiśmie Interdisciplinary Journal of Engineering Science
z listy B za 4 pkt.

http://ijes.pwr.wroc.pl/index.php/o-ijes

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Zobacz posty