International Scientific Conference on the Sustainable Energy and Environment Developent


Szanowne Doktorantki, Doktoranci!

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w International Scientific Conference on the Sustainable Energy and Environment Developent, która obędzie się w terminie 17-18 maja 2016 r w Centrum Energetyki AGH. Tematyka obejmuje zagadnienia związane z energetyką, wytwarzaniem i magazynowaniem energii, paliwami konwencjonalnymi i alternatywnymi, budynkami energooszczędnymi, efektywnością energetyczną, koncepcjami smart cities i smart grids oraz ochroną środowiska w energetyce i gospodarką odpadami. Do udziału w Konferencji szczególnie gorąco zapraszamy przedstawicieli środowiska naukowego z Polski i z zagranicy.

Termin zgłoszeń: wcześniejsza rejestracja 29.03.2016, późniejsza rejestracja 15.04.2016
Koszt uczestnictwa: doktoranci – 500 zł

Więcej informacji na stronie www.seed.agh.edu.pl
Kontakt: katarzyna.szramowiat@agh.edu.pl (opcjonalnie)

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Zobacz posty