ISIC Polska przygotował unikalną ofertę ubezpieczenia NNW w Europie wraz z Międzynarodową Legitymacją ISIC

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW z sumą do 20 000 zł – 60 zł

Opcjonalnie doktorant/ka może dokupić:
• rozszerzenie o ubezpieczenie OC podczas badań, staży, praktyk – 5 zł
• rozszerzenie o ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – 10 zł
• rozszerzenie o wypadki zaistniałe podczas uprawiania sportów ekstremalnych – 20 zł
• rozszerzenie o ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą – 90 zł
 
Podstawowe informacje:
Ubezpieczyciel: Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, ul. Wołoska 22 A, 02-675 Warszawa

Składka 60 zł z sumą ubezpieczenia NNW do 20 000 zł
Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy od momentu wystawienia
Suma ubezpieczenia NNW: 20 000 zł
Ochrona udzielana jest 24h na dobę na terenie Europy 

Sumy ubezpieczeń:
• OC podczas praktyk staży badań – suma ubezpieczenia do 10 000 zł
• OC w życiu prywatnym – suma ubezpieczenia do 100 000 zł

Najczęściej zadawane pytanie:
Uległem nieszczęśliwemu wypadkowi. Jak mogę zgłosić szkodę?
W razie nieszczęśliwego wypadku powstałego na terenie Europy należy dokonać zgłoszenia szkody w:
Wiener TU S.A.:
+48 22 469 69 69
kontakt@wiener.pl

Link przekierowujący na stronę ubezpieczyciela:  https://get.isic.pl/special/doktoranci 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: info@isic.pl lub pod numer telefonu:
22 826 26 14

WARUNKI UMOWY UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) DLA POSIADACZY KART ISIC – studentów, doktorantów, wykładowców wyższych uczelni