IV Posiedzenie XI kadencji Zarządu KRD

IV Posiedzenie XI kadencji Zarządu KRD

Program ramowy

IV Posiedzenia XI kadencji Zarządu KRD

3 września 2016 roku

Miejsce obrad: sala posiedzeń Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii

(s.005, Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A,Olsztyn)

09:30 – 9:45    Oficjalne otwarcie posiedzenia i przywitanie gości

09:45 – 10:00  Wybór komisji skrutacyjnej, przyjęcie porządku obrad i protokołu z III posiedzenia Zarządu we Wrocławiu.

10:00 – 10:30  Informacje bieżące członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej KRD.

10:30 – 11:00  Konkurs na organizatora Zjazdu KRD w 2016 roku – przedstawienie założeń oraz przyjęcie kryteriów.

11:00 – 11:15 Przerwa

11:15 – 12:00  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców – projekt stanowiska KRD i dyskusja.

12:00 – 13:00  Statut KRD – prezentacja projektu, omówienie zmian i dyskusja cz.1.

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa

14:00 – 15:00  Statut KRD – prezentacja projektu, omówienie zmian i dyskusja cz.2.

15:00 – 15:30  Model funkcjonowania studiów doktoranckich 2016 – dyskusja nad programem merytorycznym i kwestiami organizacyjnymi.

15:30 – 15:45 Przerwa

15:45 – 16:00  Program szkoleń dla doktorantów – informacje organizacyjne oraz plan działań.

16:00 – 17:00  Sprawy osobowe, porozumienia branżowe i lokalne, informacje ze strony gości.

17:00 – 17:15  Wolne wnioski.

17:15   Zamknięcie obrad