IV posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów


Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci,

W dniach 12 – 14 czerwca 2015 roku w Warszawie odbędzie się IV posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Ze względów organizacyjnych osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie poniższegoformularza zgłoszeniowego w terminie do 8 czerwca 2015, do godz. 10:00.

https://docs.google.com/forms/d/1tG8ECZ9YeMKw4gYjAXjngE8T1gazbmfPix4wsaLqlGc/viewform?usp=send_form

Otwarte posiedzenie Zarządu odbędzie się 13 czerwca 2015 roku w Politechnice Warszawskiej, a jego ramowy program jest dostępny w formularzu zgłoszeniowym.

Szczegółowy program merytoryczny i organizacyjny zostanie przesłany do zarejestrowanych uczestników.

Do zobaczenia w Warszawie!
Zaprasza Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Warszawskie Porozumienie Doktorantów

Zobacz posty