Jak zrobić doktorat?

Studia doktoranckie umożliwiają zdobycie zaawansowanej wiedzy z określonej dziedziny lub dyscypliny nauki. Wszystko po to, by przygotować się do naukowej pracy badawczej i twórczej. Kształcenie na studiach doktoranckich kończy się uzyskaniem Świadectwa ukończenia studiów doktoranckich oraz tytułu doktora.

Jak zrobić doktorat? Przede wszystkim należy zacząć od odpowiedzi na kilka ważnych pytań. Co chcę robić? Co mnie interesuje? Jakie mam doświadczenie w tej kwestii? Czy mogę nazywać się ekspertem? Następnie warto rozejrzeć się za odpowiednią uczelnią, na której kandydat dobrze przygotuje się do pracy naukowej. Kolejnym krokiem jest pozytywne przejście rekrutacji. Każdy kandydat w ramach rekrutacji bierze udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Ważne są na tym etapie osiągnięcia naukowe kandydata oraz przedstawienie przemyślanego i ciekawego tematu pracy doktorskiej, zobacz też ile trwa doktorat.

Największe szanse mają osoby, które mają na swoim koncie osiągnięcia naukowe, wystąpienia, publikacje, udział w różnych kołach naukowych, konferencjach itp. Zwracana jest uwaga również na pracę magisterską, jej temat, jakość, wynik i przeprowadzane badania. Niezwykle istotną kwestią jest wybór tematu pracy doktorskiej. Warto dobrze zastanowić się nad nim, biorąc pod uwagę przyszłą pracę, którą chce się wykonywać. Doktorat trwa zazwyczaj 4 lata i kończy się obroną publiczną w obecności recenzentów, Rady Naukowej oraz dobrowolnych słuchaczy. Praca doktorska powinna być twórcza i oryginalna i liczyć od 200 do 300 stron. Egzamin doktorski odbywa się z przedmiotu kierunkowego, uzupełniającego oraz z języka obcego. Aby zostać dopuszczonym do rozprawy doktorskiej, należy uzyskać akceptację promotora, dwie pozytywne recenzje, a także zdać egzamin z dobrym wynikiem ze wszystkich 3 przedmiotów.