Kandydaci na przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów w kadencji 2018


Zgodnie z ust. 4 par. 7 załącznika do Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów uchwalonego przez Zjazd Delegatów w dniu 8 października 2016 roku, który stanowi:  „Lista i prezentacje wyborcze osób ubiegających się o funkcję Przewodniczącego KRD publikowane są na stronie internetowej KRD nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Zjazdu.” publikujemy poniżej listę kandydatów oraz prezentacje, które dotarły na adres mailowy sekretariat@krd.ed.pl do dnia 21.11.2017r. :

  1. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło 
Zachęcamy do zapoznania się ze zgłoszoną kandydaturą!

Zobacz posty