Kolejny sukces Krajowej Reprezentacji Doktorantów!


W tegorocznej edycji konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” wyłoniono 11 laureatów, wśród ktorych była KRD. Na dofinansowanie zwycięskich projektów Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło 338 tys. zł.

Projekty realizowane przez wyłonione w konkursie organizacje pozarządowe będą miały formę konkursów, akcji informacyjnych, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów i tym podobnych działań charakteryzujących się szerokim zasięgiem społecznym.
W 2015 r. projekty zgłaszane były w następujących kategoriach:

  • promowanie i wdrażanie wśród studentów i doktorantów będących rodzicami rozwiązań dotyczących łączenia kształcenia z możliwością opieki nad dziećmi – zgodnie z ideą programu „Maluch na uczelni”;
  • promocja dobrych praktyk uczelni i pracodawców na rzecz organizowania wysokiej jakości praktyk i staży studenckich dostosowanych do potrzeb zarówno uczelni, studentów, jak i pracodawców;
  • upowszechnianie wiedzy na temat zmian w systemie szkolnictwa wyższego (w kontekście nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) dotyczących studentów i doktorantów;
  • promowanie wśród studentów i doktorantów wyboru kariery naukowej jako sposobu na życie – zgodnie z ideą kampanii „Zawód naukowiec”.

Więcej: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/organizatorzy-i-animatorzy-dzialan-na-rzecz-srodowiska-akademickiego-wybrani_20150519.html

Zobacz posty