Komisje i Zespoły

Biuro Prawne KRD

Biuro Prawne KRD działa na podstawie Regulaminu funkcjonowania Biura Prawnego Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Głównym przedmiotem działalności Biura Prawnego KRD jest analizowanie, monitorowanie i wspieranie przestrzegania praw doktorantów i doktorantek oraz obsługa prawna Krajowej Reprezentacji Doktorantów w zakresie realizowanej działalności statutowej.

W ramach Biura Prawnego KRD działają dwa niezależne zespoły:
1) Zespół Prawny Rzecznika Praw Doktoranta KRD;
2) Komisja Prawna KRD.

Pomoc prawna Biura Prawnego KRD świadczona jest na podstawie Regulaminu świadczenia pomocy prawnej przez Biuro Prawne KRD.

Przewodnicząca: apl.radc. Barbara Pietrzyk-Tobiasz 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
kontakt: barbara.pietrzyk-tobiasz@krd.edu.pl

Komisja Prawna
Głównym zadaniem Komisji Prawnej jest wsparcie merytoryczne Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, w tym przygotowywanie opinii prawnych i zewnętrznych stanowisk m.in. w sprawie projektów aktów prawnych.

Przewodnicząca
apl. radc. Barbara Pietrzyk-Tobiasz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kontakt: barbara.pietrzyk-tobiasz@krd.edu.pl

Członkowie:

mgr Marcin Dorochowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Nabór do Zespołu jest ciągły. Jeśli chcesz dołączyć wyślij e-mail na adres: sekretariat@krd.edu.pl

ZESPÓŁ RZECZNIKA PRAW DOKTORANTA

apl. radc. Barbara Pietrzyk-Tobiasz 
Przewodnicząca Zespołu i zastępca Rzecznika
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

SKŁAD ZESPOŁU:
1. mgr Sebastian Czechowicz (Uniwersytet Łódzki)
2. mgr Marcin Dorochowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
3. mgr Marcin Kopacki (Uniwersytet Wrocławski)
4. mgr Przemysław Mroczkowski (Uniwersytet Warszawski)
5. apl. radc. Malwina Tkacz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
6. mgr Monika Wilanowska (Uniwersytet Łódzki)
7. mgr Grzegorz Zębik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
ZESPÓŁ DS. KOMUNIKACJI

Przewodnicząca zespołu
mgr Katarzyna Kowalik
Uniwersytet w Białymstoku
Adres e-mail: katarzyna.kowalik@krd.edu.pl

SKŁAD ZESPOŁU:
1. Baczyński- Keller Jakub,
2. Brzozowski Przemysław,
3. Grochocka Małgorzata,
4. Kiejza Dariusz,
5. Milewicz Julia,
6. Olejarz Arkadiusz,
7. Szkaradek Michał,
8. Walczak- Górka Agata,
9. Wilczewska Patrycja.
ZESPÓŁ DS. POPULARYZACJI NAUKI

Przewodniczący zespołu
mgr Michał Pietruszewski
Uniwersytet Wrocławski
Adres e-mail: michal.pietruszewski@krd.edu.pl

SKŁAD ZESPOŁU:
1. Szafrańska-Rathee Agata,
2. Galarowicz Agnieszka,
3. Graul Andrzej,
4. Mantorska Joanna,
5. Sycz Jordan,
6. Szykowska Kamila,
7. Jasińska Karina,
8. Rogowska J. Kinga,
9. Dąbrowski Krzysztof,
10. Bryś Maciej,
11. Maciejewska Magdalena,
12. Marciniak Malwina,
13. Gastoł Marta,
14. Dudziak- Kisio Martyna,
15. Tomczak Miriam,
16. Główka Natalia,
17. Tyszkiewicz Natalia,
18. Sierawska Olga,
19. Czarnicka Wioletta,
20. Kamykowska Zuzanna.
ZESPÓŁ DS. PROMOCJI

Przewodnicząca zespołu
mgr Dominika Kurda
Uniwersytet Jagielloński
Adres e-mail: dominika.kurda@krd.edu.pl

SKŁAD ZESPOŁU:
1. Podosek Krzysztof,
2. Walczak-Górka Agata,
3. Zielonka Alicja.
ZESPÓŁ DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Przewodnicząca zespołu
mgr Aleksandra Lewandowska 
Uniwersytet w Białymstoku
Adres e-mail: aleksandra.lewandowska@krd.edu.pl

SKŁAD ZESPOŁU:
1. Boiko Yuliia,
2. Cegła Adam,
3. Fraser Aneta,
4. Gastoł Marta,
5. Gęsiarz Michał,
6. Janczuk Mateusz,
7. Krzyżek-Liburska Sylwia,
8. Lachowski Tomasz,
9. Mangiapelo Alessio,
10. Mroziński Juliusz,
11. Tomczyk Ewelina,
12. Trusińska Magdalena,
13. Gratkowska Marta.