Zbliża się konferencja EURODOC 2019

Zbliża się konferencja EURODOC 2019

Zbliża się konferencja Eurodoc 2019

W dniach 1-2 kwietnia 2019 roku w Brukseli odbędzie się najważniejsza dla organizacji Eurodoc coroczna konferencja, po której odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków. Organizatorami konferencji są Focus Research oraz Eurodoc. Tegoroczna konferencja zatytułowana ’Employability of PhDs: Valorise Your Skills and Reach Your Full Potential!’ będzie dotyczyć tematów związanych z szeroko rozumianym rozwojem i planowaniem kariery doktorantów w Europie. Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w konferencji zarówno doktorantów, jak i młodych naukowców z obszarów nauk humanistycznych i społecznych oraz technicznych. Wysłuchają oni prelekcji wygłoszonych przez zaproszonych gości tj. osoby odpowiedzialne za badania naukowe i szkolnictwo wyższe w Belgii i w Europie, przedstawicieli UE, przedstawicieli uczelni wyższych, instytucji finansujących naukę oraz przedsiębiorstw czyli wszystkich zainteresowanych stron w zakresie szkolnictwa wyższego, badań i innowacji. Więcej szczegółów tutaj.

 

Ubiegłoroczna konferencja odbyła się w Tampere w Finlandii. Raport oraz zapis video dostępne są na stronie Eurodoc.

Źródło: eurodoc.net

Więcej wiadomości w ramach Eurodoc w j. polskim