Konferencja: Eurodoc Conference 2018: Research Career – a Living Dream?

Konferencja: Eurodoc Conference 2018: Research Career – a Living Dream?

18-19 kwietnia 2018 Przewodnicząca Ewelina Pabjańczyk-Wlazło wraz z przedstawicielkami Zespołu ds. Eurodoc Agatą Skwarczyńską i Beatą Zwierzyńską wzięły udział w „Eurodoc Conference 2018: Research Career – a Living Dream?” w Finlandii, na University of Tampere / Tampereen yliopisto Tematy. Na konferencji były poruszane m.in. takie tematy jak: programy studiów doktoranckich w Europie oraz jakość współpracy z promotorami; uznanie statusu zawodowego doktoranta i warunki zatrudnienia i pracy doktorantów; uniwersalne umiejętności (transferable skills) młodych naukowców jako kluczowe umiejętności potrzebne do znalezienia pracy poza uczelnią; wyzwania związane z poświęcaniem czasu na badania i prowadzeniem zajęć na uczelni; kariera młodych naukowców a krótkoterminowe umowy o pracę, granty, brak możliwości zatrudnienia i łączenie pracy badawczej z pracą poza uczelnią; mobilność; równość, równouprawnienie i różnorodność wśród młodych naukowców; naukowcy w społeczeństwie – wpływ społeczny, uznanie wartości i celu doktoratu, wpływ na otwartą naukę (open science); model rozwoju kariery naukowca – co to oznacza w teorii i w praktyce?

Tutaj pełny program konferencji, a całość można obejrzeć na kanale Youtube. W tym miejscu dostępny jest raport z konferencji.