Konferencja Naukowa Doktorantów MIASTO DLA LUDZI


Szanowni Doktoranci,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej Doktorantów MIASTO DLA LUDZI, organizowanej przez Koło Naukowe Aktywizacji Architektury Mieszkaniowej i Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Konferencja będzie dotyczyła szeroko pojętych rozważań na temat miasta, tego jak powinno ono wyglądać i jakie kroki można poczynić, aby podnieść jakość życia w mieście. Mamy nadzieję, że spotkanie w szerokim gronie młodych pracowników nauki różnorodnych specjalizacji pozwoli na przygotowanie KARTY MIASTA – jego kierunków rozwoju i naszej ingerencji w jego tworzenie, a także pozwoli na wszechstronne dyskusje i interdyscyplinarną wymianę doświadczeń, zakończoną wydaniem monografii pokonferencyjnej.

Konferencja odbędzie się w dniach 30 – 31 maja (piątek – sobota) 2014 r. we Wrocławiu, w budynkach kampusu akademickiego Politechniki Wrocławskiej. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30.03.2014.

Więcej informcji można znaleźć:

Zobacz więcej

Zobacz posty