Konferencja Naukowa pt. „Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”


Szanowne Doktorantki, Doktoranci!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej pt. „Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”. Konferencja odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym „Krzyżowa”, w dniach 28-29 marca 2017 r.

Celem konferencji jest wymiana poglądów i prezentacja wyników badań naukowych skoncentrowanych wokół współczesnego rolnictwa. Z tych względów konferencja adresowana jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów, przedstawicieli firm oraz osób zainteresowanych tematyka konferencji. Zakres tematyczny Konferencji obejmuje takie zagadnienia, jak:

 • AGROEKOLOGIA
 • PRODUKCJA ROŚLINNA
 • PRODUKCJA ZWIERZĘCA
 • AGROENERGETYKA
 • PRZECHOWALNICTWO PŁODÓW ROLNYCH
 • PRZETWÓRSTWO PŁODÓW ROLNYCH
 • AGROMECHATRONIKA
 • INŻYNIERIA ROLNICZA
 • ROLNICTWO PRECYZYJNE
 • PERSPEKTYWY ROZWOJU ROLNICTWA
 • AGROFIZYKA

 

Wygłoszone referaty zostaną opublikowane w zwartym tomie o charakterze monografii. Szczegółowe informacje dostępne na stronie konferencji:

www.konferencja-rolnictwo.pl

Koszt uczestnictwa: 520 zł

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Zobacz posty