Konferencja „Naukowe aspekty rozwoju kultury fizycznej”

Konferencja „Naukowe aspekty rozwoju kultury fizycznej”

Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Ogólnopolskie Porozumienie Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego ogłaszają rekrutację uczestników konferencji „Naukowe aspekty rozwoju kultury fizycznej” w ramach zadania publicznego „BoN – Branżowo o Nauce w Krajowej Reprezentacji Doktorantów” zwanym dalej „BoN”, realizowanego przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2019 roku”.

Celem zadania publicznego jest podniesienie świadomości społecznej o roli badań naukowych prowadzonych w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w tym szczególnie w obszarze nauk o kulturze fizycznej wraz z praktycznym ujęciem problemu. Organizowana konferencja stanie się płaszczyzną wymiany osiągnięć naukowych, doświadczeń i poglądów, a także dyskusji i prezentacji dokonań dotyczących paradygmatów aktywności fizycznej, profilaktyki zdrowotnej w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Treści merytoryczne poruszane podczas konferencji będą prowadziły do zwiększenia w środowisku doktoranckim świadomości dotyczącej zdrowego trybu życia, a także wpływu aktywności fizycznej na jakość życia młodego naukowca.

Realizacji tego celu ma służyć organizacja 2-dniowej konferencji pn. Naukowe aspekty rozwoju kultury fizycznej połączonej z warsztatami praktycznymi traktującymi o naukowych podstawach zapobiegania urazom, a także wpływu środowiska wodnego na aspekty biomechaniczne ciała ludzkiego oraz jego rozwój psychofizyczny. Weryfikacja nabytych umiejętności praktycznych prowadzona będzie w duchu zdrowego współzawodnictwa sportowego pn. I Mistrzostwa Doktorantek i Doktorantów w pływaniu.

Oferujemy:

  • nieodpłatny udział w 2-dniowej konferencji naukowej wraz z warsztatem praktycznym;
  • zakwaterowanie i wyżywienie podczas 2-dniowej konferencji w Katowicach;
  • możliwość uczestnictwa czynnego/biernego w doktoranckiej sesji naukowej.

Szczegóły, warunki rekrutacji oraz uczestnictwa zawarto w Regulaminie Konferencji OPD AWF – „BoN – Branżowo o Nauce w Krajowej Reprezentacji Doktorantów”.

Termin wydarzenia: od 14 września (sobota) do 15 września (niedziela) 2019 r.
Miejsce wydarzenia: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Maksymalna liczba miejsc objętych całkowicie BEZPŁATNYM uczestnictwem: 60
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.08.2019 r. lub do wyczerpania limitu miejsc
Termin nadsyłania 1-stronicowych streszczeń na sesję doktorancką: 22.08.2019 r.

W celu dokonania zgłoszenia prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego:
https://forms.gle/iT1XKT5Svz67VgAB7 oraz przesłanie
na adres: bon@krd.edu.pl następujących dokumentów:

  • skan podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiącej załącznik nr 1,
  • skan podpisanej akceptacji regulaminu stanowiącą załącznik nr 2,
  • skan podpisanej zgody na przetwarzane wizerunku stanowiącą załącznik nr 3.

Prosimy o następujące tytułowanie wiadomości: „Zgłoszenie – Konferencja OPD AWF” oraz podanie w treści maila imienia, nazwiska i numeru telefonu.
Osoby zainteresowane czynnym udziałem w doktoranckiej sesji naukowej proszone są o nadsyłanie 1-stronicowych streszczeń (załącznik nr 4) na adres: bon@krd.edu.pl. W tytule wiadomości: „Streszczenie – Konferencja OPD AWF”.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wysłanie podpisanych skanów WSZYSTKICH ww. dokumentów na podany adres mailowy.
Ostateczne zakwalifikowanie uczestnika następuje po wypełnieniu wszystkich zobowiązań wynikających z §4 i 5 Regulaminu Konferencji OPD AWF – „BoN – Branżowo o Nauce w Krajowej Reprezentacji Doktorantów”.


Do pobrania:

01. Ogłoszenie_BoN_KTW

02. Regulamin_BoN_KTW

03. Zał1_BoN_KTW

04. Zał2_BoN_KTW

05. Zał3_BoN_KTW

06. Zał4_BoN_KTW

Program ramowy_KTW