Konferencja „Naukowe aspekty rozwoju kultury fizycznej”


Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Ogólnopolskie Porozumienie Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego ogłaszają rekrutację uczestników konferencji „Naukowe aspekty rozwoju kultury fizycznej” w ramach zadania publicznego „BoN – Branżowo o Nauce w Krajowej Reprezentacji Doktorantów” zwanym dalej „BoN”, realizowanego przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2019 roku”.

Celem zadania publicznego jest podniesienie świadomości społecznej o roli badań naukowych prowadzonych w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w tym szczególnie w obszarze nauk o kulturze fizycznej wraz z praktycznym ujęciem problemu. Organizowana konferencja stanie się płaszczyzną wymiany osiągnięć naukowych, doświadczeń i poglądów, a także dyskusji i prezentacji dokonań dotyczących paradygmatów aktywności fizycznej, profilaktyki zdrowotnej w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Treści merytoryczne poruszane podczas konferencji będą prowadziły do zwiększenia w środowisku doktoranckim świadomości dotyczącej zdrowego trybu życia, a także wpływu aktywności fizycznej na jakość życia młodego naukowca.

Realizacji tego celu ma służyć organizacja 2-dniowej konferencji pn. Naukowe aspekty rozwoju kultury fizycznej połączonej z warsztatami praktycznymi traktującymi o naukowych podstawach zapobiegania urazom, a także wpływu środowiska wodnego na aspekty biomechaniczne ciała ludzkiego oraz jego rozwój psychofizyczny. Weryfikacja nabytych umiejętności praktycznych prowadzona będzie w duchu zdrowego współzawodnictwa sportowego pn. I Mistrzostwa Doktorantek i Doktorantów w pływaniu.

Oferujemy:

  • nieodpłatny udział w 2-dniowej konferencji naukowej wraz z warsztatem praktycznym;
  • zakwaterowanie i wyżywienie podczas 2-dniowej konferencji w Katowicach;
  • możliwość uczestnictwa czynnego/biernego w doktoranckiej sesji naukowej.

Szczegóły, warunki rekrutacji oraz uczestnictwa zawarto w Regulaminie Konferencji OPD AWF – „BoN – Branżowo o Nauce w Krajowej Reprezentacji Doktorantów”.

Termin wydarzenia: od 14 września (sobota) do 15 września (niedziela) 2019 r.
Miejsce wydarzenia: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Maksymalna liczba miejsc objętych całkowicie BEZPŁATNYM uczestnictwem: 60
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.08.2019 r. lub do wyczerpania limitu miejsc
Termin nadsyłania 1-stronicowych streszczeń na sesję doktorancką: 22.08.2019 r.

W celu dokonania zgłoszenia prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego:
https://forms.gle/iT1XKT5Svz67VgAB7 oraz przesłanie
na adres: bon@krd.edu.pl następujących dokumentów:

  • skan podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiącej załącznik nr 1,
  • skan podpisanej akceptacji regulaminu stanowiącą załącznik nr 2,
  • skan podpisanej zgody na przetwarzane wizerunku stanowiącą załącznik nr 3.

Prosimy o następujące tytułowanie wiadomości: „Zgłoszenie – Konferencja OPD AWF” oraz podanie w treści maila imienia, nazwiska i numeru telefonu.
Osoby zainteresowane czynnym udziałem w doktoranckiej sesji naukowej proszone są o nadsyłanie 1-stronicowych streszczeń (załącznik nr 4) na adres: bon@krd.edu.pl. W tytule wiadomości: „Streszczenie – Konferencja OPD AWF”.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wysłanie podpisanych skanów WSZYSTKICH ww. dokumentów na podany adres mailowy.
Ostateczne zakwalifikowanie uczestnika następuje po wypełnieniu wszystkich zobowiązań wynikających z §4 i 5 Regulaminu Konferencji OPD AWF – „BoN – Branżowo o Nauce w Krajowej Reprezentacji Doktorantów”.


Do pobrania:

01. Ogłoszenie_BoN_KTW

02. Regulamin_BoN_KTW

03. Zał1_BoN_KTW

04. Zał2_BoN_KTW

05. Zał3_BoN_KTW

06. Zał4_BoN_KTW

Program ramowy_KTW

Zobacz posty