Konferencja „Niepełnosprawni na rynku pracy”

Konferencja „Niepełnosprawni na rynku pracy”

Szanowne Doktorantki, Doktoranci!

6 listopada 2015 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundacja Łódź Akademicka organizują na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej konferencję

„Niepełnosprawni na rynku pracy”

To już druga edycja konferencji, która w pierwszej odsłonie cieszyła się dużym zainteresowaniem oraz uzyskała wysokie recenzje uczestników.

Celem konferencji jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym bezpośredniego spotkania z pracodawcami oraz realizację działań, które zwiększą ich szansę na znalezienie właściwej dla siebie praktyki czy stażu. Zależy nam na promocji firm, tworzących nowe miejsca pracy na terenie kraju, ale także tych przedsiębiorców, których produkty dotyczą szeroko rozumianej niepełnosprawności, rehabilitacji oraz opieki zdrowotnej skierowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Organizacja konferencji, która podda szerokiej dyskusji temat wejścia na rynek pracy osób z niepełnosprawnościami pozwoli na dostrzeżenie szerokiego problemu jakim jest właściwa organizacja zakładu pracy pod kątem realizacji praktyk i staży dla tej grupy. Poruszony temat pozwoli na dyskusję osób niepełnosprawnych z pracodawcami, ale również z władzami uczelni wyższych, władzami lokalnych samorządów i instytucji odpowiadających za politykę społeczną naszego regionu jak i całego kraju.

Liczymy na ok. 100 uczestników, którymi będą osoby niepełnosprawne, pełnomocnicy uczelni wyższych ds. osób niepełnosprawnych, pracodawcy, studenci oraz szerokie grono zainteresowane tematyką osób niepełnosprawnych.

Studenci niepełnosprawni biorą udział w wydarzeniu bezpłatnie.

Więcej informacji na stronie www.niepelnosprawni.lodzakademicka.pl

Serdecznie zapraszamy.