Konferencja Polish Scientific Networks: Science and Business!


Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci!

W dniach 30 czerwca – 2 lipca 2016 r. we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ odbędzie się
Konferencja Polish Scientific Networks: Science and Business.

Konferencja ta jest współorganizowana przez Klub Stypendystów FNP, Akademię Młodych Uczonych PAN oraz
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest jej strategicznym partnerem.

Głównym celem PSN jest dyskusja nad sposobami komercjalizacji wyników badań oraz pomoc
w nawiązaniu współpracy między środowiskiem naukowym a firmami i organizacjami
zainteresowanymi tworzeniem i wdrażaniem innowacyjnych technologii.

Jeśli jesteś naukowcem, który chce:

1) rozpocząć przygodę z biznesem, czy to współpracując z nim, czy też zakładając własną firmę;
2) przejść z instytucji akademickich do przemysłu, zastanawia się, czy to dobry wybór,
szuka ciekawego miejsca pracy;
3) wrócić do Polski i zastanawia się, co jeszcze – poza pracą na uczelni/w instytucie badawczym
– ma ona do zaoferowania;

to jest spotkanie, w którym musisz wziąć udział!

Jeśli jesteś przedstawicielem firmy/organizacji zainteresowanej rozwojem innowacyjności i chcesz:

1) wymienić się doświadczeniami z innymi innowacyjnymi przedsiębiorcami
2) znaleźć młodych, zdolnych ludzi, którzy mogą wesprzeć rozwój firmy/organizacji

nie może Cię zabraknąć na PSN!

Rejestracja zgłoszeń trwa do 29 kwietnia. Opłata konferencyjna wynosi 123 zł.

Więcej informacji o konferencji, w tym program i link do rejestracji można znaleźć na stronie:

http://www.nauka.gov.pl/polish-scientific-networks/

Zobacz posty