Konferencja Praca, biznes, nauka – perspektywy dla doktorantów


Konferencja Praca, biznes, nauka – perspektywy dla doktorantów, organizowana przez Krajową Reprezentację Doktorantów i Studenckie Forum Business Centre Club, ma na celu zwrócenie uwagi środowiska doktorantów na szanse rozwoju i korzyści wynikające ze współpracy nauki z biznesem. Konferencja organizowana jest w ramach Festiwalu BOSS, który swym zasięgiem obejmuje 18 miast w Polsce. Partnerami konferencji są Warszawskie Porozumienie Doktorantów oraz Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej. Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Business Centre Club oraz Rektor Politechniki Warszawskiej. Konferencja będzie miał miejsce w Audytorium Centralnym Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej  (ul. Nowowiejska 15/19) w dniu 5 kwietnia 2014 r. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji można również  znaleźć na stronie:http://konferencja.krd.edu.pl/

Zobacz posty