Konferencja pt. „Rola Nauk Humanistycznych i Społecznych we Współczesnej Cywilizacji: Stan, Diagnoza, Rozwiązania”


Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych

ma zaszczyt zaprosić Państwa na I Konferencję pt.

Rola Nauk Humanistycznych i Społecznych we Współczesnej Cywilizacji:
Stan, Diagnoza, Rozwiązania

która odbędzie się w dniach 29-30 maja 2015
w Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b.

  Organizatorami konferencji są wiodące ośrodki naukowe w Polsce.

Konferencja ma charakter ogólnopolski.

Prelegentami konferencji są światowej sławy postacie nauki.

Celem konferencji jest włączenie się w dyskusję na temat przyszłości nauk społecznych i humanistycznych oraz roli, jakie mają one w rozwoju nowoczesnej cywilizacji. Organizatorzy konferencji przez swoją działalność chcą przygotować przestrzeń, dzięki której młodzi humaniści mogliby wymieniać swoje spostrzeżenia i podejmować wysiłek stwarzający warunki do rozwoju swoich dyscyplin. W konferencji weźmie udział grono wybitnych ekspertów z polskich ośrodków naukowych oraz przedstawicieli instytucji wspierających polskie szkolnictwo wyższe. Wykład inaugurujący wygłosi jeden z najwybitniejszych polskich psychologów światowej sławy – prof. dr hab. Jan Strelau.

Konferencja będzie transmitowana online !

Więcej informacji: http://www.pdnhis.edu.pl/konferencja/

Zobacz posty