Konferencja „Samorządność doktorancka w Polsce: perspektywy, możliwości, kierunki rozwoju” – 15-18 września 2016 r. Zakopane


Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy ogromny zaszczyt zaprosić Was
do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Samorządność doktorancka w Polsce: perspektywy, możliwości, kierunki rozwoju”
,
która odbędzie się w dniach 15-18 września 2016 roku w Zakopanem,
w ramach X-lecia istnienia Lubelskiego Porozumienia Doktorantów –
najstarszego porozumienia lokalnego w Polsce.

Mottem tegorocznej konferencji są słowa Thomasa Watsona:
„Mamy różne poglądy, odmienną pracę. Lecz kiedy się nad tym zastanowić, jest jedna rzecz wspólna dla całej organizacji – człowiek.”

Spotkanie ma na celu wymianę doświadczeń, wyników badań oraz dyskusję doktorantów, pracowników naukowych oraz aktywnie działających samorządowców środowiska doktoranckiego nad:

  • historią samorządności doktoranckiej w Polsce;
  • ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym (oraz aktów pokrewnych);
  • perspektywami rozwoju studiów doktoranckich (z podziałem na poszczególne dyscypliny nauki);
  • problemami doktorantów (socjalnymi, badawczymi, legislacyjnymi);
  • historią porozumień lokalnych zrzeszających doktorantów;
  • problemami doktoranckich porozumień branżowych;

oraz wszystkim co dotyczy słuchaczy studiów III stopnia.

           

W ramach konferencji możliwe będzie uczestnictwo w warsztatach skierowanych do doktorantów:

  1. Podstawy autoprezentacji.
  2. Jak mówić aby nas rozumiano?
  3. Prawa i obowiązki doktoranta w świetle ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.
  4. Prawa autorskie, prawa patentowe.

Każde ze szkoleń prowadzone będzie przez doświadczonego eksperta z danej dziedziny lub trenera interpersonalnego i zakończy się otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego posiadanie umiejętności z danego zakresu.

W ramach konferencji prelegenci mają także możliwość uczestniczenia w posiedzeniu obrad Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich oraz Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych.

WAŻNE TERMINY:

Konferencja planowana jest w dniach 15-18 września 2016 roku w Zakopanem. Zgłoszenia należy przesyłać przez formularz rejestracyjny.

Termin nadsyłania artykułów pokonferencyjnych to 30 października 2016 roku, na adres email: samorzadnosc2016@gmail.com

MIEJSCE KONFERENCJI:

Dom Wypoczynkowy „HALNY”
Adres: Rybkówka 17, 34-500 Zakopane
Więcej informacji pod adresem: www.dwhalny.pl

KOSZT UCZESTNICTWA:

Zgłoszenie do 31 sierpnia – koszt uczestnictwa 450 zł

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają: materiały konferencyjne, publikację artykułu w recenzowanej monografii (po uzyskaniu pozytywnej recenzji), nocleg, wyżywienie oraz możliwość uczestniczenia w imprezach towarzyszących.

Kontakt email: samorzadnosc2016@gmail.com

Szczegóły w zaproszeniu oraz na stronie Konferencji.

Zobacz posty