Konferencja Środowisko regionu śląskiego oczami przyrodników 24-26 kwietnia 2015


Konferencja Środowisko regionu śląskiego oczami przyrodników – 24-26 kwietnia 2015

ZAPROSZENIE

PLAKAT

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów
do wzięcia udziału w konferencji naukowej
Środowisko regionu śląskiego oczami przyrodników!

Konferencja odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2015 r.
w Instytucie Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Kanonia 6/8, Wrocław

Konferencja „Środowisko regionu śląskiego oczami przyrodników” jest kontynuacją cyklu konferencji:
w latach 2009-2011 pod nazwą „Środowisko miejskie Wrocławia oczami przyrodników”
w latach 2012-2014 pod nazwą „Środowisko Dolnego Śląska oczami przyrodników”.
Rokrocznie gromadziły one studentów oraz doktorantów reprezentujących dziedzinę nauk przyrodniczych. Ze względu na rosnące zainteresowanie konferencją postanowiliśmy rozszerzyć zasięg regionalny przy zachowaniu tematyki.

CELE KONFERENCJI:
1. Umożliwienie młodym naukowcom przedstawienia wyników badań dotyczących tematyki środowiskowej,
2. Ukazanie zróżnicowanej problematyki badawczej związanej ze środowiskiem przyrodniczym z pogranicza różnych dziedzin (od biologii, przez geologię, geografię, turystykę, do architektury krajobrazu),
3. Promowanie zainteresowań tematyką regionu śląskiego oraz ochroną przyrody,
4. Możliwość dyskusji, wspólnego rozwiązywania problemów oraz integracja młodych przyrodników.

Udział w konferencji jest bezpłatny!

Podczas konferencji można zaprezentować:
Referat 15 min. (+5 min dyskusji)
Poster (max. A1)

Prosimy nadsyłać swoje zgłoszenia uzupełniając formularz rejestracyjny
(link poniżej) do 31 marca 2015 roku.

Informujemy, iż jak co edycję będzie możliwość wydania publikacji pokonferencyjnej.

Rejestracja

W przypadku bardzo dużego zainteresowania konferencją, komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń.

Kontakt: konferencja.srsop@gmail.com

Zobacz posty